Santiago, 27 de febreiro de 2019.- O Parlamento galego aprobou hoxe unha proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a fomentar, en colaboración coas entidades locais, medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a perspectiva de xénero para fomentar a igualdade entre mulleres e homes.
Santiago, 27 de febreiro de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se demanda ao Goberno do Estado que articule as medidas necesarias para evitar que se materialice a decisión que ten comunicado á empresa Naturgy sobre o peche da central de Meirama.
Santiago, 27 de febreiro de 2019.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, lamentou que o BNG rexeitara hoxe a aprobación no Pleno dunha declaración institucional de apoio ás persoas que participen nos actos reivindicativos do vindeiro 8 de marzo e na defensa da igualdade plena entre mulleres e homes.
Santiago, 26 de febreiro de 2019.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, avogou hoxe porque o Parlamento Europeo, unha vez estudada a práctica desenvolvida nos estados membros, elabore un marco normativo homoxéneo en materia de xestación subrogada para toda a Unión Europea, que garanta o respecto da dignidade da muller e o interese superior dos menores, así como solventar a problemática da filiación dos menores concibidos baixo esta práctica en países alleos á Unión Europea.
Santiago, 26 de febreiro de 2019.- A deputada do Grupo Popular Julia Rodríguez Barreira demandou hoxe no Parlamento que a Xunta dote dos medios precisos para que o tempo de emisión dos informes das unidades de valoración integral de violencia de xénero do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) sexan adecuados á actividade que se desenvolve, dotando dos profesionais que requira esta organización de xeito consensuado coa súa Dirección.
Santiago, 26 de febreiro de 2019.- O portavoz de Infraestruturas do Grupo Popular, Martín Fernández Prado, subliñou hoxe no Parlamento que os usuarios das autoestradas de titularidade da Xunta A Coruña-Carballo e Puxeiros-Val Miñor gozarán a partir do mes de xullo de novas bonificacións do 50 por cento da peaxe, aplicada a todos os vehículos que circulen en horario nocturno.
Santiago, 26 de febreiro de 2019.- A deputada do Grupo Popular Encarna Amigo criticou hoxe que En Marea “traia ao debate do Parlamento iniciativas desfasadas e redundantes sobre a perspectiva de xénero na sanidade galega, xa que as liñas que propoñen para resolver este problema xa están a ser exploradas polo actual Goberno galego desde hai tempo”.
26, febreiro, 2019. Os deputados galegos no Congreso presentan emendas á Lei de transferencia da AP-9 para que esta se faga cos compromisos adquiridos e sen supor gastos extra para os galegos.
Santiago, 26 de febreiro de 2019.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, salientou hoxe “a disposición ao diálogo constante da Consellería de Sanidade, e particularmente do conselleiro, na busca de solucións aos problemas que ten o sistema sanitario galego, e nomeadamente a atención primaria”.