Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Más información Política de Cookies

Santiago, 12 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se solicitan melloras para a seguridade dos ciclistas nas estradas galegas, a través da reforma do Código Penal para recupera a figura da imprudencia, intensificando o control nos tramos de maior concentración de ciclistas ou mellorando a sinalización que recorde a presenza de ciclistas.
Santiago, 11 de xullo de 2017.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, subliñou hoxe que “este verán estarán operativas o 88,9 por cento das camas hospitalarias, estando as restantes en disposición de ser atendidas con persoal se fose preciso”. “É un punto porcentual máis que o pasado ano, cando a ocupación durante os meses de verán só chegou ao 75 por cento”, concretou.
Santiago, 11 de xullo de 2017.- O deputado do Grupo Popular  Carlos Gómez Salgado acusou esta tarde no Parlamento aos grupos da oposición de defender “unha emenda á totalidade da política económica e de emprego da Xunta, pretendendo revisar e botar por terra as medidas que están dando bos resultados e xerando emprego”. 
Santiago, 11 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe o proxecto de lei de impulso ao crecemento e reforzo do gasto social, que permitirá á Xunta de Galicia dispor de 230 millóns de euros para destinalos ao incremento do gasto social, aumentar o investimento para o crecemento económico e para aplicar a suba máxima do 1 por cento autorizada pola Administración central do salario dos empregados públicos, con efectos retroactivos ao mes de xaneiro.
Santiago, 11 de xullo de 2017.- A deputada do Grupo Popular Marta Rodríguez-Vispo avogou hoxe no Parlamento por manter “o consenso que conseguimos coa Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia, e continuar desenvolvendo esta norma para seguir avanzando todos xuntos na mesma dirección”. Neste sentido, apuntou que as proposicións de lei defendidas pola oposición sobre a identidade de xénero “non contan co consenso de todas os colectivos, pois algunhas das entidades transexuais non se senten identificadas e se desmarcan totalmente desta proposta”.
Santiago, 10 de xullo de 2017.- O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, salientou hoxe que a aprobación mañá no Pleno do proxecto de lei de actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social permitirá ao Goberno galego dispor de xeito inmediato de 230 millóns de euros adicionais para reforzar as políticas de gasto para o presente ano.
Santiago, 7 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e En Marea, unha proposición non de lei a través da que se solicita á Xunta para que vele porque o cambio de propiedade no Banco Pastor teña para Galicia o menor impacto posible sobre a concesión de crédito e o emprego, ao tempo que os axustes se fagan co maior acordo posible e defendendo os intereses dos traballadores no eido das competencias que ten a Administración galega.
Santiago, 7 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, unha proposición non de lei a través da que se solicita ao Consello Xeral do Poder Xudicial, en coordinación coa Administración de Xustiza, que elabore un protocolo de actuación con medidas que garantan a accesibilidade sensorial e cognitiva das resolucións xudiciais. “Compre contar co esforzo de todos os operadores xurídicos para acadar unha maior claridade na linguaxe xurídica que acerque o Dereito aos cidadáns, e para conseguilo é necesario adoptar medidas que, sen afectar ao rigor técnico, favorezan a comprensión por parte dos cidadáns das resolucións xudiciais das que son destinatarios”, indicou a portavoz de Xustiza do Grupo Popular, Julia Rodríguez.
Santiago, 6 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e En Marea, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta para que proceda á inscrición da declaración como ben de interese cultural das Torres de Meirás no Rexistro da Propiedade unha vez finalizado o proceso técnico oportuno.

Síguenos nas redes sociais