Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

18
Feb

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

Iniciativa sobre demanda de encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

18
Feb

Iniciativa sobre demanda de encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

 

Iniciativa sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico

18
Feb

Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico


Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico

Iniciativa sobre un  plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

18
Feb

Iniciativa sobre un plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

 

Iniciativa sobre a elaboración polo Goberno galego, para o ano 2021, dun  plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

Iniciativa sobre a redución do IVE dos salóns de peiteado e o seu apoio por mor da crise da covid-19

16
Feb

Iniciativa sobre a redución do IVE dos salóns de peiteado e o seu apoio por mor da crise da covid-19


Iniciativa obre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que proceda á redución do IVE dos salóns de peiteado do
actual 21% a un 10% e sobre o apoio necesario  para garantir a supervivencia deste sector  nun momento de especial necesidade por mor da crise da covid-19

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial

15
Feb

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial