Actuacións  en relación ao expediente de regulación de emprego da fábrica de Vestas en Viveiro

25
Out

Actuacións en relación ao expediente de regulación de emprego da fábrica de Vestas en Viveiro

O pasado 28 de setembro de 2021 a multinacional danesa Vestas abría de xeito oficial o período de consultas do expediente de regulación de emprego (ERE) que pretende levar a cabo na fábrica de Viveiro (Lugo) e que suporá o cese total de súa actividade neste emprazamento antes de fin de ano e o despedimento dos 115 traballadoras e traballadores do seu cadro de persoal directo.

A factoría lucense está especializada na fabricación de aeroxeneradores para a plataformas terrestres de 2 MW, así como paneis de control da turbina mariña V164 para mercados foráneos.

Recentemente constituíuse unha mesa industrial da que xa forman parte sindicatos, o comité de empresa, e a propia Xunta de Galicia e á que agora debera sumarse o Goberno de España –a través do Ministerio de Industria e o Ministerio para a Transición Ecolóxica– para identificar posibles solucións que permitan o obxectivo compartido de manter o emprego, garantindo unha axeitada negociación do ERE.

 

Neste contexto non axuda nada a actual política enerxética do Goberno de España, con cifras récord no prezo da electricidade e cunha transición enerxética errada que está a provocar desconfianza e inseguridade no tecido empresarial e que ten o seu impacto no desmantelamento progresivo de empresas vinculadas ao sector enerxético.

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:

1º.- “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

a) Promover -con urxencia- medidas de apoio e acompañamento aos traballadores e traballadoras afectadas polo ERE comunicado por Vestas na súa fábrica de Viveiro (Lugo)

b) Demandar ao Goberno de España que participe e se implique na mesa industrial, xunto coa Xunta de Galicia, a representación dos traballadores e a empresa, para identificar posibles alternativas que permitan un futuro para os traballadores e traballadoras desta factoría.

c) Demandar ao Goberno de España un cambio de actitude, de tal xeito que se aposte realmente por unha transición enerxética xusta e compatible co mantemento da actividade industrial que se está a ver altamente impactada pola actual estratexia enerxética que provoca o desmantelamento de empresas vinculadas a este sector.

2º.- O Parlamento de Galicia acorda, como Resolución, dar o seu apoio á promoción de todas aquelas iniciativas no ámbito das enerxías renovables que conten coas máximas garantías técnicas, xurídicas e ambientais, fronte aos intentos de estigmatización deste sector, que provoca un impacto no seu desenvolvemento e na actividade empresarial e industrial asociada á produción de enerxía eólica, como é o caso da fábrica de Vestas”.

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNP-002112

 

Comparte: