Retirada da iniciativa parlamentaria e  non levar a cabo ningunha modificación que supoña derrogar o delito de sedición

15
Nov

Retirada da iniciativa parlamentaria e non levar a cabo ningunha modificación que supoña derrogar o delito de sedición

Solicitude de retirada da iniciativa parlamentaria presentada nas Cortes Xerais e non levar a cabo ningunha modificación do Código Penal que supoña derrogar o delito de sedición.

 


Recentemente, e no marco da negociación dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, o Goberno de España volveu a facer pública a súa intención de reformar o delito de sedición, tipificado no artigo 544 do Código penal e que castiga a quen, sen estar comprendido no delito de rebelión, álzanse pública e tumultuariamente para impedir, pola forza ou fóra das vías legais, a aplicación das leis. Dita reforma foi adiantada polo executivo en xaneiro de 2020, tres meses despois da condena imposta polo Tribunal Supremo aos líderes do procés, en aplicación do devandito artigo.

O 10 de novembro de 2022, o presidente do Goberno confirmou que presentará unha iniciativa lexislativa para derrogar o delito de sedición e substituílo por outro de “desordenes públicos agravados”. As leis de España non poden redactarse na sede de ERC nin pola conveniencia política de Pedro Sánchez. Nin a Constitución nin o Estado de Dereito poden renderse ás necesidades de ningún dirixente político e menos ás daqueles que se levantaron contra a Nación española. En ningún país europeo reformaríase o delito de sedición por parte dos sediciosos.

Con este anuncio, o Goberno de España retoma un perigoso precedente: o de ceder de maneira constante e permanente ás pretensións máis radicais dos seus socios parlamentarios, aínda que con iso non só socaven os principios e fundamentos do Estado de Dereito, senón que poñen claramente en cuestión a independencia do poder xudicial,  ao  volver  corrixir  as  sentenzas  do  Tribunal  Supremo,  e a  politización  da xustiza, ao admitir que sexan os políticos condenados por sedición quen modifica as penas dos delitos que cometeron.

Dito doutra maneira, de levarse a cabo esta reforma, o Goberno de España estaría a participar activamente no descrédito e  no menoscabo de  dúas institucións fundamentais do Estado, como son as Cortes Xerais e os tribunais de Xustiza, beneficiando política e xudicialmente a quen no seu día trataron de atentar contra a integridade territorial e a orde constitucional de España.


As comunidades autónomas deben pronunciarse publicamente se apoian reducir as penas establecidas no delito de sedición ou rexeitan esta modificación. Considérase esencial que desde as comunidades autónomas e os concellos exista un pronunciamento explícito manifestando o rexeitamento a calquera acción que supoña debilitar ao Estado. Desde estas institucións que forman parte do Estado débese levar a cabo unha defensa sen concesións do principio de que todos somos iguais ante a Lei.

Esta decisión non é digna no contexto da España democrática e por iso consideramos que no PSOE non poden permanecer calados diante desta reforma que debilita o noso sistema constitucional.

Non deixa de ser sorprendente que, ao mesmo tempo que o Executivo se mostra favorable a derrogar o delito de sedición, pareza esquecer outras propostas como a anunciada en 2019 para prohibir por lei a celebración de referendos ilegais.

É necesario resaltar que, segundo os últimos datos demoscópicos coñecidos, menos dun 20% da poboación española apoia ao Executivo na súa decisión de rebaixar as penas polo delito de sedición. Incluso un 49% de quen declara apoiar nas urnas ao actual partido no Goberno móstranse contrarios á devandita reforma.

España é unha democracia estable e consolidada, pero non por iso menos necesitada de institucións fortes, que conten non só co respaldo da lei senón tamén co aprecio e a confianza dos cidadáns. Por iso vemos con preocupación a inercia do actual Goberno a transixir coas reclamacións dos seus socios parlamentarios, sexan estas para cesar á secretaria de Estado-Directora do Centro Nacional de Intelixencia, ou para non recorrer diante do Tribunal Constitucional unha lei autonómica de ensino feita a medida para non cumprir cunha sentenza xudicial. O anuncio da reforma do delito de sedición é só unha máis das concesións, pero dada a aritmética parlamentaria, non parece que vaia a ser a última.

Diante destas circunstancias, é tempo de solicitar ao Goberno de España e ao seu presidente que exerzan lealmente as funcións que teñen encomendadas, actúen en defensa do Estado e das súas institucións e, polo tanto, que non cedan ás pretensións de quen, amparados na lei, fixeron e fan todo o posible por menoscabala.

O Partido Popular está fortemente comprometido na defensa da Constitución española e da dignidade da Nación e considera que ambas circunstancias esixen entendemento entre as dúas principais forzas políticas de España.
Os intereses xerais de España e dos españois deben prevalecer sempre, mesmo por encima dos intereses particulares do Goberno ou de quen ostente a súa presidencia.Por  todo  o  exposto,  as  deputadas  e  deputados  do  Grupo  Parlamentario  Popular presentamos a seguinte proposición non de lei en Comisión.

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
España para que, a través do presidente e secretario xeral do PSOE, proceda a:

1º- Retirar de maneira inmediata a iniciativa parlamentaria presentada nas Cortes Xerais e non levar a cabo ningunha modificación do Código penal que supoña derrogar o delito de sedición.

2º- Cumprir, acatar e respectar a Constitución española, aprobada de xeito maioritario polo pobo galego e no conxunto de España, na que non ten cabida a sedición nin os referendos ilegais, e, sobre todo, ratificar o artigo 2 da mesma: “a Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da Nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas”

Comparte: