Ampliación da vantaxes ao Carné Xove para promover descontos no ámbito cultural, no aloxamento, transportes, comercio ou ensino

14
Xul

Ampliación da vantaxes ao Carné Xove para promover descontos no ámbito cultural, no aloxamento, transportes, comercio ou ensino

Incorporar máis vantaxes ao Carné Xove para seguir promovendo entre as novas xeracións descontos no ámbito cultural, no aloxamento, nos transporte, no comercio ou no ensino 

Demanda da retirada do recurso contra a reforma da Lei de saúde de Galicia

06
Xul

Demanda da retirada do recurso contra a reforma da Lei de saúde de Galicia

Iniciativa sobre a demanda da retirada do recurso respecto da reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia por supoñer un agravio comparativo ante a convalidación dun decreto lei do Parlament de Illes Balears con contido idéntico 

Demanda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

06
Xul

Demanda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos esaleiros de Navantia, na ría de Ferrol 

Actuacións para a defensa do sector marisqueiro galego

01
Xul

Actuacións para a defensa do sector marisqueiro galego

 


Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a defensa do sector marisqueiro

Reactivación co apoio de todas as administracións do sector das orquestras

01
Xul

Reactivación co apoio de todas as administracións do sector das orquestras

 Iniciativa sobre a reactivación, co apoio de todas as administracións, do sector das orquestras

Utilización da figura do indulto co fins partidistas e demanda ao Goberno de respecto ás decisións dos xuíces

29
Xu

Utilización da figura do indulto co fins partidistas e demanda ao Goberno de respecto ás decisións dos xuíces

 

Iniciativa obre a postura do Parlamento respecto da utilización da figura do indulto con fins partidistas e a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España de respecto ás decisións dos xuíces para non utilizar con fins partidistas a figura do indulto