Actuacións para promover e dinamizar o sector da eólica mariña garantindo a compatibilidade coas actividades pesqueiras e a preservación do ecosistema mariño

19
Mai

Actuacións para promover e dinamizar o sector da eólica mariña garantindo a compatibilidade coas actividades pesqueiras e a preservación do ecosistema mariño

Actuacións para promover e dinamizar o sector da eólica mariña garantindo a compatibilidade coas actividades pesqueiras e a preservación do ecosistema mariño 

Devolución a Galicia do IVE de novembro de 2017 e que se faga extensiva a todos os concellos e deputacións provinciais galegos

19
Mai

Devolución a Galicia do IVE de novembro de 2017 e que se faga extensiva a todos os concellos e deputacións provinciais galegos

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Goerno central que a devolución do IVE de novembro dse faga extensiva a todos os concellos e deputacións galegas 

Iniciativa sobre a cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza e ampliación das instalacións de ASPANANE

19
Mai

Iniciativa sobre a cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza e ampliación das instalacións de ASPANANE

Iniciativa sobre a solicitude de cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro (Viveiro) para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza  e ampliación das instalacións do colectivo social ASPANANE 

Impulso da aprobación do decreto do concerto social

19
Mai

Impulso da aprobación do decreto do concerto social

 

 Iniciativa sobre o impulso polo Goberno galego da aprobación do decreto do concerto social

Xestións para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

18
Mai

Xestións para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da realización das xestións necesarias ante a Comisión Europea para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

Tramitación da proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional

18
Mai

Tramitación da proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa tramitación da Proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional