Actuacións nas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural

13
Mai

Actuacións nas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural

 

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural

Creación dun centro integral para a loita contra o lume que desenvolva formación, análise e investigación

13
Mai

Creación dun centro integral para a loita contra o lume que desenvolva formación, análise e investigación

 

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa creación dun centro integral para a loita contra o lume dotado con persoal especializado no comportamento e análise dos lumes forestais e para darlles formación aos bombeiros forestais e desenvolver a análise e a investigación

Demanda de lexislación orgánica en materia de saúde pública

05
Mai

Demanda de lexislación orgánica en materia de saúde pública

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa lexislación orgánica en materia de saúde pública 

Iniciativa sobre a construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

05
Mai

Iniciativa sobre a construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Demanda polo Goberno galego ao goberno central da encomenda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol 

Iniciativa sobre o mantemento do apoio aos creadores e creadoras culturais mediante un plan que afonde nese ámbito

04
Mai

Iniciativa sobre o mantemento do apoio aos creadores e creadoras culturais mediante un plan que afonde nese ámbito


Iniciativa sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o mantemento do seu apoio ás persoas creadoras do ámbito cultural

Iniciativa en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos en Sarria

04
Mai

Iniciativa en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos en Sarria

 

Iniciativa sobre o requirimento que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Sarria en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos