Iniciativa sobre a análise de medidas de protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota

19
Abr

Iniciativa sobre a análise de medidas de protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión Europea en relación co impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o marraxo dientuso no Apéndice II da Convención sobre o
Comercio Internacional de Especies Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES

Redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas

14
Abr

Redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas

 

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do inicio da redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense

Actuacións en relación coa atención á fibrose pulmonar idiopática

07
Abr

Actuacións en relación coa atención á fibrose pulmonar idiopática

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención á fibrose pulmonar idiopática

Complementariedade do Ingreso Minimo Vital coa prestación por fillo ao cargo

07
Abr

Complementariedade do Ingreso Minimo Vital coa prestación por fillo ao cargo

 

Inidiciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co acceso das familias ás prestacións por fillo ao cargo e ao ingreso mínimo vital

Iniciativa sobre medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial

06
Abr

Iniciativa sobre medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da covid-19.

Encargo aos estaleiros de Navantia en Ferrol a construción dun BAM para a Armada Española

06
Abr

Encargo aos estaleiros de Navantia en Ferrol a construción dun BAM para a Armada Española

 

Iniciativa sobre o encargo aos estaleiros de Navantia en Ferrol a construción dun BAM (Buque de Acción Marítima) para a Armada Española, que permita dotar de carga de traballo inmediata á ría de Ferrol, tanto para a plantilla principal como para a industria auxiliar