Iniciativa sobre o inicio dun proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

10
Feb

Iniciativa sobre o inicio dun proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

Iniciativa sobre a demanda á Xunta de Galicia para que inicie un proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

Demanda de consenso sobre a modificación na Lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria

03
Feb

Demanda de consenso sobre a modificación na Lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria

Demandas sobre a supresión do artigo do proxecto de lei de cambio climático e acadar consenso sobre modificación na lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria

Iniciativa sobre  estudo e a habilitación  dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias

02
Feb

Iniciativa sobre estudo e a habilitación dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias

 

Iniciativa sobre o estudo e a habilitación polo Goberno galego dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias coas condicións propias da actividade dos portos

Iniciativa de  impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado

02
Feb

Iniciativa de impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado

 

Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado 

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

02
Feb

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

02
Feb

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas