O GPP pretende que os concellos con medidas provisionais urbanísticas presenten o borrador do novo PXOM no prazo dun ano

Santiago, 2 de xaneiro de 2017.- O Grupo Popular pretende, a través de emendas ao proxecto de Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación para 2017, que as medidas provisionais de ordenación urbanística que aproben os concellos co seu plan xeral anulado xudicialmente se manteñan en vigor só se estes concellos cumpren o compromiso de ter presentado o borrador da nova ordenación urbanística no prazo de un ano, telo aprobado inicialmente en dous anos e telo aprobado provisionalmente en tres anos.

Continue reading

O PPdeG ve 2017 como o “punto de partida” para estender o seu modelo de xestión ás cidades galegas

Santiago, 30 de decembro de 2016.- O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, ofreceu este venres unha rolda de prensa na que sinalou o 2017 como “punto de partida” para que os populares comecen a construír unha alternativa naqueles concellos afectado pola “parálise causada por gobernos inoperantes”. Así, valorou o 2016 como o ano no que quedou demostrado que “existen dous modelos de xestión posible: o das Mareas de Podemos, con socialistas e nacionalistas facéndolles seguidismo; e o do Partido Popular”.

Continue reading

O Parlamento solicita ao Goberno que comunique os peches das pescarías cun mínimo de 48 horas de antelación e antes das tres da tarde

Santiago, 29 de decembro de 2016.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular a través da que se solicita ao Goberno central que asuma o compromiso de comunicar as resolucións sobre peches precautorios ou definitivos das distintas pescarías reguladas no plan de xestión do caladoiro nacional cantábrico e noroeste como mínimo con 48 horas de antelación á data e horario en que teñan efectividade e sempre antes das tres da tarde.

Continue reading

O PPdeG lamenta a “completa parálise” no ano 2016 nas cidades gobernadas polas Mareas

Ferrol, 29 de decembro de 2016.- O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, ofreceu este xoves unha rolda de prensa na que lamentou a “completa parálise” na que se encontraron neste 2016 que está por rematar as cidades gobernadas polas Mareas. Así, lembrou a incapacidade dos alcaldes de Santiago, A Coruña e Ferrol para lograr acordos e sacar adiante os orzamentos municipais, cos problemas que iso supón para os investimentos nas súas urbes. Neste sentido, subliñou que ve aos tres rexedores “máis preocupados por xogar á política autonómica que por gobernar as súas institucións”.

Continue reading

O GPP subliña o compromiso do Goberno galego para paliar a situación de inseguridade no porto de Laxe

Santiago, 29 de decembro de 2016.- O deputado do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, reiterou hoxe no Parlamento “o compromiso do actual Goberno galego para paliar a situación de inseguridade existente no porto de Laxe, ofrecendo aos mariñeiros e ás súas embarcacións un refuxio fiable e adecuado coa realización das actuacións oportunas”. Neste sentido, lembrou que a colaboración existente entre a Xunta, autoridades locais e Confraría de Pescadores para levar adiante un proxecto que segue coa súa tramitación administrativa e mantén a consignación orzamentaria.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a iniciar a oferta rutineira da proba do sida a persoas de 15 a 59 anos que fagan unha extracción de sangue

Santiago, 28 de decembro de 2016.- O Parlamento galego aprobou hoxe a proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a iniciar a oferta rutineira da proba do sida ás persoas entre 15 e 59 anos que vaian proceder a unha extracción de sangue no seu centro de saúde. “Mellorar o diagnóstico precoz, unido á oportunidade de control da infección que nos ofrece o tratamento antirretroviral, permítenos contribuír a acadar as metas fixadas pola Estratexia Onusida e ser optimistas para un próximo futuro”, manifestou a deputada popular Marta Rodríguez-Vispo.

Continue reading

O Parlamento aproba instar a Fomento que priorice investimentos para facilitar a conexión de Lugo cos servizos de alta velocidade ferroviaria

Santiago, 28 de decembro de 2016.- O Parlamento galego aprobou hoxe a proposición non de lei impulsada polo Grupo Popular a través da que se insta ao Ministerio de Fomento para que priorice os investimentos que garantan a modernización e faciliten a conexión de Lugo cos servizos de alta velocidade ferroviaria. “Lugo non pode quedar illada e á marxe das vantaxes e os efectos loxísticos e económicos que a alta velocidade produce alí onde chega”, sinalou a deputada popular Julia Rodríguez, quen lamentou que En Marea e BNG non apoiaran esta iniciativa.

Continue reading

Lupe Murillo critica que o BNG pida o peche de Elnosa “sen propor unha alternativa para as persoas que pretenden mandar ao paro”

Santiago, 27 de decembro de 2016.- A deputada do Grupo Popular Lupe Murillo criticou hoxe no Parlamento que o BNG solicite o peche de ELNOSA “sen propor aos cidadáns de Pontevedra unha alternativa de traballo para todas as persoas que pretenden mandar ao paro”. Neste sentido, lembrou que “non corresponde á Xunta o inicio dos trámites de cese de ningunha actividade industrial, sempre e cando esta actividade se estea a realizar amparada polo marco xurídico vixente, ao tempo que é competencia da Administración Xeral do Estado conceder ou denegar a ampliación das concesións de ocupación de terreo en dominio público marítimo-terrestre”.

Continue reading

O GPP asegura que a lexislación non impide celebrar concertos con centros educativos que diferencien por sexos

Santiago, 27 de decembro de 2016.- O portavoz de Educación do Grupo Popular, César Fernández Gil, asegurou hoxe no Parlamento que “no momento actual non existe impedimento legal de celebrar concertos con centros con opción educativa diferenciada por sexos”. “O sistema educativo deseñado pola Constitución aséntase sobre os principios de programación e participación, que, debidamente conxugados, son os que permiten garantir o equilibrio entre o dereito á educación, a liberdade de ensino e o dereito a escoller centro dentro da oferta de postos escolares gratuítos”, apuntou.


César Fernández lembrou que “tanto a lexislación educativa vixente como sentenzas sobre educación diferenciada avalan a posibilidade de concertar aos centros de educación diferenciada por sexo”. En concreto, puxo en valor o Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, que consta de 28 obxectivos e 87 medidas e réxese por catro principios fundamentais: introducir a igualdade de xénero como un elemento transversal e sempre presente na actividade educativa; construír unha sociedade igualitaria empregando a educación como medio; buscar o obxectivo violencia cero nas aulas e na sociedade; e educar na integración plena de todas as persoas, por riba da súa opción afectiva ou sexual.

 

Así mesmo, o portavoz popular salientou que no presente curso 2016-2017 estase a impartir por primeira vez Igualdade de xénero, unha nova materia de libre configuración autonómica que polo momento ofertan 24 centros galegos para os seus alumnos de 1º e 2º de ESO. Neste eido educativo, tamén está previsto a implantación dun ciclo formativo de grao superior para incluír a perspectiva de xénero na Formación Profesional e continuar cos cursos de formación do profesorado, nos que se aumentarán os contidos relacionados coa igualdade no ámbito educativo.

 

MODELO DE COEDUCACIÓN

 

“Hai que sinalar que o ordenamento xurídico español nunca impuxo un modelo de coeducación, nin antes da entrada en vigor da Lei orgánica 2/2006 de educación, nin agora, coa nova redacción dada a este precepto pola LOMCE, reafirmando a cobertura legal do financiamento con fondos públicos da opción educativa diferenciada por sexo”, explicou.

 

Ademais, manifestou que “a evolución que se ten producido no marco normativo reflíctese nos pronunciamentos dos tribunais de xustiza”. Así, lembrou que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, posteriormente á aprobación da LOMCE desestimou  no ano 2015 recurso presentado pola Confederación Intersindical Galega (CIG) contra a Orde de 9 de agosto de 2013 pola que se aprobaban os concertos educativos.

O PPdeG afirma que a lingua “debe ser motivo de unión e traballo conxunto, non de confrontación,imposición ou separación”

 

Santiago, 27 de decembro de 2016.- O portavoz de Cultura do Grupo Popular, César Fernández Gil, afirmou hoxe no Parlamento que a lingua “en ningún caso debe ser motivo de confrontación, de imposición ou de separación, senón de unión e de traballo conxunto”. “É o momento de traballar en serio por esa Galicia e esa lingua que todos queremos de maneira responsable”, subliñou referíndose aos grupos da oposición.


“É absurdo seguir intentando convencer que o Partido Popular é o inimigo principal do noso idioma, porque ninguén entendería que o partido político maioritario en Galicia, nado en Galicia e onde a súa gran maioría de simpatizantes son galegofalantes, vai a ir en contra da súa propia natureza”, manifestou o portavoz popular.

 

APROPIACIÓN POLÍTICA

 

Deste xeito, engadiu que “en ningún caso imos a permitir a apropiación política por parte de ningún grupo dun elemento de identidade propio como é a nosa lingua”, indicou César Fernández, ante o que sinalou que “demonizarnos desa maneira é unha batalla perdida e á vista está despois dos resultados nas eleccións galegas do pasado 25 de setembro”. “Foron os galegos e galegas os que elixiron, tanto en 2009, como en 2012 e no 2016, esta forma de actuar con respecto ao uso das dúas linguas oficiais no sistema educativo: equilibrio, non confrontación, liberdade e sentido común”, afirmou.

 

O portavoz popular lembrou que a política lingüística da Xunta “foi o resultado dun proceso de escoitar á sociedade e decidir”. “Froito dese período de escoitas, a Xunta presentou un decreto cuxas claves fundamentais son o máximo equilibrio entre as linguas oficiais, o galego e o castelán, en todas as etapas educativas; a aposta por un plurilingüismo efectivo coa posibilidade de que os centros poidan chegar ata un terzo do seu horario lectivo semanal impartido en lingua estranxeira; e o compromiso co fomento do galego”, concretou.