Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

04
Dec

Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

 

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector naval de Ferrol 

Iniciativa sobre a posta en  valor e ampliación da formación a distancia no agro galego

03
Dec

Iniciativa sobre a posta en valor e ampliación da formación a distancia no agro galego

 

Iniciativa sobre o impulso por parte da xunta da plataforma informática da Axencia Galega de Calidade Alimentaria para poñer en valor e amplicar a formación a distancia no agro galego 

Iniciativa sobre permiso retribuído para as nais e pais cuxas nenas e nenos estean en corentena

02
Dec

Iniciativa sobre permiso retribuído para as nais e pais cuxas nenas e nenos estean en corentena

 

Iniciativa sobre permiso retribuído no ámbito estatal para as nais e pais dos menores que estean en corentena 

Iniciativa sobre incremento efectivos policiais e reforzo da seguridade cidadá en Galicia no Ano Xacobeo 2021

01
Dec

Iniciativa sobre incremento efectivos policiais e reforzo da seguridade cidadá en Galicia no Ano Xacobeo 2021

 

Iniciativa sobre as demandas ao Goberno central co fin de incrementar os efectivos policiais e reforzar a seguridade cidadán en Galicia durante o Ano Xacobeo 2021 

Iniciativa sobre o establecemento dun sistema de distribución dos fondos europeos baseado na transparencia e na obxectividade

18
Nov

Iniciativa sobre o establecemento dun sistema de distribución dos fondos europeos baseado na transparencia e na obxectividade

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para o establecemento dun sistema de distribunción dos fondos europeos baseado na transparencia e na obxectividade 

Iniciativa sobre apoio para evitar a desprotección e apoiar as persoas menores orfas por violencia de xénero

18
Nov

Iniciativa sobre apoio para evitar a desprotección e apoiar as persoas menores orfas por violencia de xénero

Iniciativa sbre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar a cabao para evitar a desprotección e apoiar as persoas orfas por violencia de xénero.