Pregunta sobre os criterios e os recursos que o Goberno transferirá ás CCAA para facer fronte á recuperación previstas na Administración de xustiza

11
Set

Pregunta sobre os criterios e os recursos que o Goberno transferirá ás CCAA para facer fronte á recuperación previstas na Administración de xustiza


Pregunta sobre se o Ministerio de Xustiza lle concretou á Xunta de Galicia os criterios e os recursos que transferirá ás comunidades autónomas para facer fronte ás medidas de recuperación previstas no ámbito da Administración de xustiza

Pregunta sobre o apoio a labor de atención aos peregrinos das agrupacións de voluntarios de Protección Civil

11
Set

Pregunta sobre o apoio a labor de atención aos peregrinos das agrupacións de voluntarios de Protección Civil

 

Pregunta sobre se vai continuar o goberno galego apoiando dalgún xeito o labor de atención aos peregrinos das agrupacións de voluntarios de Protección Civil.

PNC para o incremento do continxente arancelario de lombos de atún e o control das importacións

10
Set

PNC para o incremento do continxente arancelario de lombos de atún e o control das importacións

PNC sobre a demanda da Xunta ao Goberno de España do incremento do continxente arancelario de lombos de atún e do control das importacións.

Iniciativa do GPP sobre o Fondo Marítimo de Pesca da UE

14
Ago

Iniciativa do GPP sobre o Fondo Marítimo de Pesca da UE

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ditame emitido polo Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de regulamento do Parlamento e do Consello Europeo para o novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a difundir e defender o ditame aprobado no Consello Galego de Pesca en relación coa Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca e polo que se derroga o Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, así como facer partícipe del o Goberno central, para que os seus representantes poidan facer valer os argumentos sinalados polo sector pesqueiro galego.