Iniciativa para garantir a viabilidade da industria naval por medio do mecanismo de recuperación e resiliencia dos fondos Next Generation

16
Mar

Iniciativa para garantir a viabilidade da industria naval por medio do mecanismo de recuperación e resiliencia dos fondos Next Generation

Iniciativa sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia instando o Goberno de España a garantir a viabilidade da industria naval por medio do mecanismo de recuperación e resiliencia dos fondos Next Generation e a reclamación ante a Unión Europea da garantía do principio de igualdade na recepción das axudas

Demanda da apertura de máis pasos fronteirizos entre España e Portugal

16
Mar

Demanda da apertura de máis pasos fronteirizos entre España e Portugal

 Iniciativa sobre a demanda por parte do Goberno galego da apertura de máis pasos fronteirizos entre España e Portugal

Ampliación do programa de apoio á celebración do Ano Santo Xacobeo 2021 ata decembro do 2023

16
Mar

Ampliación do programa de apoio á celebración do Ano Santo Xacobeo 2021 ata decembro do 2023

 

Iniciativa sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a ampliación do programa de apoio á celebración do Ano Santo Xacobeo 2021

Demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co actual bloqueo da comercialización das capturas de marraxo

15
Mar

Demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co actual bloqueo da comercialización das capturas de marraxo

 

Iniciativas do Grupo Popular sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co actual bloqueo da comercialización das capturas de marraxo

Iniciativa sobre  a redacción da Lei orgánica de modificación da Lei orgánica de Educación no referido ao profesorado técnico de Formación Profesional

11
Mar

Iniciativa sobre a redacción da Lei orgánica de modificación da Lei orgánica de Educación no referido ao profesorado técnico de Formación Profesional

Iniciativa sobre a redacción que presenta a Lei orgánica de modificación da Lei orgánica de educación no referido ao profesorado técnico de formación profesional

Demanda da transferencia a Galicia das competencias para a xestión do dominio público marítimo-terrestre

04
Mar

Demanda da transferencia a Galicia das competencias para a xestión do dominio público marítimo-terrestre

 

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da transferencia a Galicia das competencias para a xestión do dominio público marítimo-terrestre