Devolución a Galicia do IVE de novembro de 2017 e que se faga extensiva a todos os concellos e deputacións provinciais galegos

19
Mai

Devolución a Galicia do IVE de novembro de 2017 e que se faga extensiva a todos os concellos e deputacións provinciais galegos

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar do Goerno central que a devolución do IVE de novembro dse faga extensiva a todos os concellos e deputacións galegas 

Iniciativa sobre a cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza e ampliación das instalacións de ASPANANE

19
Mai

Iniciativa sobre a cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza e ampliación das instalacións de ASPANANE

Iniciativa sobre a solicitude de cesión do inmoble do antigo colexio de Celeiro (Viveiro) para trasladar a escola oficial de idiomas Luz Pozo Garza  e ampliación das instalacións do colectivo social ASPANANE 

Impulso da aprobación do decreto do concerto social

19
Mai

Impulso da aprobación do decreto do concerto social

 

 Iniciativa sobre o impulso polo Goberno galego da aprobación do decreto do concerto social

Xestións para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

18
Mai

Xestións para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central da realización das xestións necesarias ante a Comisión Europea para a consecución dunha efectiva reapertura da pesqueira da cigala

Tramitación da proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional

18
Mai

Tramitación da proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa tramitación da Proposición de lei de medidas urxentes para a consolidación dos funcionarios interinos da Administración local con habilitación nacional

Actuacións nas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural

13
Mai

Actuacións nas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural

 

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas vindeiras convocatorias de axudas para os grupos de desenvolvemento rural