Defensa da autonomía financeira e capacidade normativa en materia tributaria de Galicia

15
Xu

Defensa da autonomía financeira e capacidade normativa en materia tributaria de Galicia

 

Defensa por parte da Xunta de Galicia da autonomía financeira e capacidade normativa en materia tributaria e a demanda ao Goberno de España da reversión da modificación do artigo 36 da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas que prevé o Proxecto de lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal 

Demanda da Xunta ao Goberno de España de modificación da tramitación e autorización de proxectos eólicos en Galicia

15
Xu

Demanda da Xunta ao Goberno de España de modificación da tramitación e autorización de proxectos eólicos en Galicia

Demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España de modificar a tramitación e autorización de proxectos eólicos en Galicia 

Aumento das posibilidades de pesca da sardiña no Plan de xestión do stock da sardiña ibérica 2018-2023

10
Xu

Aumento das posibilidades de pesca da sardiña no Plan de xestión do stock da sardiña ibérica 2018-2023

 

 Iniciativa sobre a realización de xestións polo Goberno galego ante o Goberno central para o aumento das posibilidades de pesca da sardiña no Plan de xestión e recuperación do stock da sardiña ibérica2018-2023 

Instalacións dos mercados de gando autorizados como centros de concentración para intercambios intracomunitarios

07
Xu

Instalacións dos mercados de gando autorizados como centros de concentración para intercambios intracomunitarios

Actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas instalacións dos mercados de gando autorizados como centros de concentración para intercambios intracomunitarios 

Alegacións ao proxecto de orde sobre prezos dos cargos do sistema eléctrico e pagos por capacidade

02
Xu

Alegacións ao proxecto de orde sobre prezos dos cargos do sistema eléctrico e pagos por capacidade

 

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas pola xunta respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021

Demandas en relación co deseño e presentación oficial do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022

02
Xu

Demandas en relación co deseño e presentación oficial do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o goberno galego ao Goberno central en relación co deseño e presentación oficial do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022