Rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

21
Abr

Rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para demandar ao Ministerio de Educación e Formación Profesional a rectificación da esixencia para o acceso ás bolsas para o alumnado con necesidades educativas especiais e con necesidades específicas de apoio educativo

Cumprimento dos compromisos económicos de todas as administracións co Museo do Pobo Galego

21
Abr

Cumprimento dos compromisos económicos de todas as administracións co Museo do Pobo Galego

Iniciativa sobre o pronunciamento do Parlamento de Galicia a favor de que todas as administracións cumpran os seus compromisos económicos co Museo do Pobo Galego

Garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

21
Abr

Garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as que debe demandar do Goberno de España respecto da garantía da protección sanitaria dos socios e do patrimonio da Casa de Galicia de Montevideo

Promoción de accións para frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da directiva que elimina as axudas aos combustibles no sector pesqueiro

21
Abr

Promoción de accións para frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da directiva que elimina as axudas aos combustibles no sector pesqueiro

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España da promoción de accións dirixidas a frear a proposta da Comisión Europea para a modificación da Directiva sobre fiscalidade da enerxía que elimina as axudas aos combustibles do sector pesqueiro

Medidas urxentes para minimizar as consecuencias socioeconómicas da invasión de Ucraína nas empresas e nos cidadáns

06
Abr

Medidas urxentes para minimizar as consecuencias socioeconómicas da invasión de Ucraína nas empresas e nos cidadáns

Medidas urxentes da Xunta e o Goberno do Estado para minimizar as consecuencias socioeconómicas da invasión de Ucraína nas empresas e nos cidadáns

Extensión do protocolo de xestión integral da demanda en equipo (XIDE) a todos os centros de atención primaria

06
Abr

Extensión do protocolo de xestión integral da demanda en equipo (XIDE) a todos os centros de atención primaria

Extensión do protocolo de xestión integral da demanda en equipo (XIDE) a todos os centros de atención primaria