Iniciativa sobre a avaliación do II Programa de Muller e Ciencia e o inicio da elaboración do III programa

04
Mar

Iniciativa sobre a avaliación do II Programa de Muller e Ciencia e o inicio da elaboración do III programa

 

Iniciativa sobre a elaboración pola Xunta de Galicia da avaliación do II Programa de Muller e Ciencia, e o inicio da elaboración do III Programa 

Iniciativa sobre a conexión do polígono industrial de Balaídos e de Vigo á rede eléctrica de 220 quilovoltios

02
Mar

Iniciativa sobre a conexión do polígono industrial de Balaídos e de Vigo á rede eléctrica de 220 quilovoltios

Inicaitiva sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a conexión do polígono industrial de Balaídos e de Vigo á rede eléctrica de 220 quilovoltios. 

Iniciativa sobre a apertura ao tráfico do túnel do Folgoso, da autovía das Rías Baixas A-52 sentido Ourense

02
Mar

Iniciativa sobre a apertura ao tráfico do túnel do Folgoso, da autovía das Rías Baixas A-52 sentido Ourense

 Iniciativa obre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a apertura ao tráfico do túnel do Folgoso, da autovía das Rías Baixas, ou A-52, en sentido Ourense

Iniciativa sober a demanda para cubrir o cen por cento das prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia

01
Mar

Iniciativa sober a demanda para cubrir o cen por cento das prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia

 

Iniciativa sobre a demanda á Xunta de Galicia para solicitar ao Goberno de España que cubra o cen por cento das prazas de profesionais sanitarios de Sanidade Marítima en Galicia

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

18
Feb

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral e familiar

Iniciativa sobre demanda de encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

18
Feb

Iniciativa sobre demanda de encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol

 

Iniciativa sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da encarga da construción dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol