Continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

08
Mar

Continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para continuar desenvolvendo o Plan Emprega Xuventude

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

07
Mar

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

Medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar 

Actuacións para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais

07
Mar

Actuacións para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais

Iniciativa sobre  as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno central para garantir a viabilidade das obras públicas ante a actual crise de prezos e desabastecemento de materiais, para garantir a execución de infraestruturas esenciais, protexer o emprego e evitar poñer en risco os fondos europeos destinados á recuperación económica

Reforzo do servizo público postal

07
Mar

Reforzo do servizo público postal

Iniciativa sobre  a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España respecto do reforzo do servizo público postal

Simplificación dos procesos formativos e homologación das titulacións do sector pesqueiro

07
Mar

Simplificación dos procesos formativos e homologación das titulacións do sector pesqueiro

 

Iniciativa sobre a demanda por parte da Xunta de Galicia ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de simplificación dos procesos formativos e homologación das titulacións do sector pesqueiro

Novo plan de apoio as persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas cos fondos estatais non executados dos 3º e 4º plans de rescate

24
Feb

Novo plan de apoio as persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas cos fondos estatais non executados dos 3º e 4º plans de rescate

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Goberno de España para que os fondos estatais que non puideron ser executados ao abeiro do 3º e 4º plans de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da covid-19 poidan ser destinados a un novo plan de apoio para o ano 2022