Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico

18
Feb

Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico


Iniciativa sobre o impulso e desenvolvemento polo Goberno galego dunha estratexia para o sector cárnico

Iniciativa sobre un  plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

18
Feb

Iniciativa sobre un plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

 

Iniciativa sobre a elaboración polo Goberno galego, para o ano 2021, dun  plan de prevención para minimizar o risco de incendios forestais e aumentar a resiliencia en Galicia

Iniciativa sobre a redución do IVE dos salóns de peiteado e o seu apoio por mor da crise da covid-19

16
Feb

Iniciativa sobre a redución do IVE dos salóns de peiteado e o seu apoio por mor da crise da covid-19


Iniciativa obre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que proceda á redución do IVE dos salóns de peiteado do
actual 21% a un 10% e sobre o apoio necesario  para garantir a supervivencia deste sector  nun momento de especial necesidade por mor da crise da covid-19

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial

15
Feb

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial

Iniciativa sobre a postura de  desconformidade en relación coa inclusión do lobo ibérico nas listaxe de especies silvestres en réxime de protección oficial

Iniciativa sobre o inicio dun proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

10
Feb

Iniciativa sobre o inicio dun proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

Iniciativa sobre a demanda á Xunta de Galicia para que inicie un proceso participativo e colaborativo para a celebración do centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos

Demanda de consenso sobre a modificación na Lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria

03
Feb

Demanda de consenso sobre a modificación na Lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria

Demandas sobre a supresión do artigo do proxecto de lei de cambio climático e acadar consenso sobre modificación na lei de costas logo dun estudo e diálogo co complexo mar-industria