Elaboración dun plan estatal contra a exclusión financeira

24
Feb

Elaboración dun plan estatal contra a exclusión financeira

 

Iniciativa sobre  a reiteración por parte da Xunta de Galicia ante o Goberno de España da necesidade dun estudo que sirva de base para a elaboración dun plan estatal contra a exclusión financeira

Promoción da calidade alimentaria galega

21
Feb

Promoción da calidade alimentaria galega

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para que continúe afondando na promoción da calidade alimentaria galega

Convocatoria dos procesos de selección de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

21
Feb

Convocatoria dos procesos de selección de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

Iniciativa sobre as actuacións da Xunta de Galicia perante o Ministerio de Xustiza para a convocatoria dos procesos de selección de persoal ao servizo da Administración de xustiza

Demanda sobre a planificación para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia

14
Feb

Demanda sobre a planificación para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia

 

Iniciativa sobre  a demanda do Goberno galego ao Goberno español para que concrete a planificación que ten prevista para a adecuación dos anchos de vía ferroviaria existentes no interior de Galicia

Prioridade ao proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles en España na provincia de Lugo

04
Feb

Prioridade ao proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles en España na provincia de Lugo

O Mecanismo de Recuperación e Resiliencia habilitado pola Unión Europea como resposta á crise económica xerada pola covid-19, ten como obxectivo proporcionar a aos Estados membros os fondos necesarios para desenvolver os investimentos e as reformas establecidos nos seus Plans de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Neste sentido, contempla seis piares: (1) transición ecolóxica; (2) transformación dixital; (3) crecemento intelixente, sostible e integrador; (4) cohesión social e territorial; (5) saúde e resiliencia económica, social e institucional; e (6) políticas para a próxima xeración, a infancia e a mocidade.

 

Atendendo a estes principios, desde a Xunta de Galicia elaborouse unha candidatura centrada en aproveitar esta oportunidade extraordinaria para avanzar no modelo económico e social que estamos construíndo para consolidar unha Galicia máis moderna, competitiva, emprendedora e cohesionada, sobre a base da innovación e a sostibilidade. Un aposta estratéxica de país que busca establecer sinerxías cos ámbitos empresarial e institucional, a través da colaboración público-privada, co acento posto nas persoas e as pemes porque deben ser as protagonistas da recuperación.

Deste xeito, no marco dos fondos europeos Next Generation, o Goberno galego leva máis dun ano traballando no deseño dun Polo para a Transformación de Galicia que inclúe, entre outros proxectos, o desenvolvemento dunha fábrica de fibras téxtiles sostibles que é primordial para o futuro da industria da moda e do sector industrial, que están inmersos na implantación da economía circular. Un proxecto que xa conta coa colaboración dun socio investidor quen ten asumido o desenvolvemento do proxecto construtivo para producir atas 200.000 toneladas de fibras sostibles ao ano, mobilizando un investimento de 800 millóns de euros e coa capacidade de 1.500 postos de traballo directos.

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

1) Dar prioridade ao proceso de deseño da primeira fábrica de fibras téxtiles en España por ser unha gran aposta, tanto desde o punto de vista económico e laboral, como desde o punto de vista estratéxico xa que permitiría pechar o ciclo de produción de madeira en Galicia, así como que propicie o seu emprazamento na provincia de Lugo, a través da súa representación na Sociedade Impulsa.

2) Reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation para o desenvolvemento deste proxecto coa maior celeridade posible.

 

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNP-002497

 

Demandas ao Goberno central en relación coa industria electrointensiva

04
Feb

Demandas ao Goberno central en relación coa industria electrointensiva

 

Demandas que debe realizar o goberno galego ao Goberno central en relación coa industria electrointensiva