Iniciativa sobre  estudo e a habilitación  dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias

02
Feb

Iniciativa sobre estudo e a habilitación dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias

 

Iniciativa sobre o estudo e a habilitación polo Goberno galego dunha fórmula para compatibilizar a autorización da práctica da pesca deportiva desde as dársenas portuarias coas condicións propias da actividade dos portos

Iniciativa de  impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado

02
Feb

Iniciativa de impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado

 

Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impulso de novas iniciativas e instrumentos de valorización dos resultados científico-tecnolóxicos e de transferencia dos resultados da I+D+i ao mercado 

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

02
Feb

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

02
Feb

Iniciativa sobre actuacións para lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en colaboración co Goberno do Estado tendentes a lograr que a empresa Gamesa-Siemens manteña a actividade da planta das Somozas

Iniciativa sobre a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital

04
Dec

Iniciativa sobre a transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital

 

Iniciativa sobre a demanda por parte do goberno galego ao Goberno central da transferencia á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión do ingreso mínimo vital creado a través do Real decreto-lei 20/2020 

Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

04
Dec

Iniciativa en relación co sector naval de Ferrol

 

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co sector naval de Ferrol