Demanda de lexislación orgánica en materia de saúde pública

05
Mai

Demanda de lexislación orgánica en materia de saúde pública

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa lexislación orgánica en materia de saúde pública 

Iniciativa sobre a construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

05
Mai

Iniciativa sobre a construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Demanda polo Goberno galego ao goberno central da encomenda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol 

Iniciativa sobre o mantemento do apoio aos creadores e creadoras culturais mediante un plan que afonde nese ámbito

04
Mai

Iniciativa sobre o mantemento do apoio aos creadores e creadoras culturais mediante un plan que afonde nese ámbito


Iniciativa sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para o mantemento do seu apoio ás persoas creadoras do ámbito cultural

Iniciativa en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos en Sarria

04
Mai

Iniciativa en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos en Sarria

 

Iniciativa sobre o requirimento que debe realizar o Goberno galego ao Concello de Sarria en relación coa execución do proxecto de peonalización e mellora comercial da rúa Diego Pazos

Defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego no BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao Brexit)

04
Mai

Defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego no BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao Brexit)

 

Iniciativa sobre o impulso pola Xunta de Galicia a que demande ao Goberno de España unha pronta negociación cos Estados membros de cara a obter do BAR Brexit Adjustment Reserve (Reserva de Adaptación ao Brexit), un apoio para os sectores afectados tanto directa como indirectamente polo acordo de saída do Reino Unido en materia pesqueira, e a buscar apoios e aliados entre as rexións europeas afectadas por este acordo de cara a defensa de criterios favorables para o sector pesqueiro galego neste ámbito

Solicitud da inclusión dos gobernos autonómicos no acordo para a transición xusta das centrais térmicas en peche

04
Mai

Solicitud da inclusión dos gobernos autonómicos no acordo para a transición xusta das centrais térmicas en peche

 

Iniciativa sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da inclusión dos gobernos autonómicos no Acordo para a transición xusta das centrais térmicas en peche, asinado cos sindicatos e as empresas propietarias