Desenvolvemento de ferramentas que faciliten a formación das persoas ao longo da vida para a utilización de tecnoloxías dixitais

03
Dec

Desenvolvemento de ferramentas que faciliten a formación das persoas ao longo da vida para a utilización de tecnoloxías dixitais

 

Iniciativa sobre o desenvolvemento por parte da Xunta de Galicia de ferramentas que axuden e faciliten a formación das persoas ao longo da vida para a utilización de tecnoloxías dixitais 

Petición de permiso ao Ministerio de Agricultura,Pesca e Alimentación  para a plantación de patacas nos concellos cun número insignificante de couza guatemalteca

18
Nov

Petición de permiso ao Ministerio de Agricultura,Pesca e Alimentación para a plantación de patacas nos concellos cun número insignificante de couza guatemalteca

 

 

Iniciativa sobre o traslado por parte da Xunta de Galicia ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación da petición de permiso para a plantación de patacas nos concellos cun número insignificante de couza guatemalteca

Iniciativa sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral

08
Nov

Iniciativa sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral

 

Iniciativa sobre a posta en marcha de servizos de conciliación familiar e laboral , contando coa implicación do tecido empresarial e cos concellos

Promoción a difusión e coñecemento do Banco de Explotacións Agrarias entre as persoas beneficiarias

04
Nov

Promoción a difusión e coñecemento do Banco de Explotacións Agrarias entre as persoas beneficiarias

Actuacións que debe efectuar a Xunta de Galicia para promover a difusión e o coñecemento do Banco de Explotacións Agrarias entre as súas posibles persoas beneficiarias 

Actuacións  en relación ao expediente de regulación de emprego da fábrica de Vestas en Viveiro

25
Out

Actuacións en relación ao expediente de regulación de emprego da fábrica de Vestas en Viveiro

O pasado 28 de setembro de 2021 a multinacional danesa Vestas abría de xeito oficial o período de consultas do expediente de regulación de emprego (ERE) que pretende levar a cabo na fábrica de Viveiro (Lugo) e que suporá o cese total de súa actividade neste emprazamento antes de fin de ano e o despedimento dos 115 traballadoras e traballadores do seu cadro de persoal directo.

A factoría lucense está especializada na fabricación de aeroxeneradores para a plataformas terrestres de 2 MW, así como paneis de control da turbina mariña V164 para mercados foráneos.

Recentemente constituíuse unha mesa industrial da que xa forman parte sindicatos, o comité de empresa, e a propia Xunta de Galicia e á que agora debera sumarse o Goberno de España –a través do Ministerio de Industria e o Ministerio para a Transición Ecolóxica– para identificar posibles solucións que permitan o obxectivo compartido de manter o emprego, garantindo unha axeitada negociación do ERE.

 

Neste contexto non axuda nada a actual política enerxética do Goberno de España, con cifras récord no prezo da electricidade e cunha transición enerxética errada que está a provocar desconfianza e inseguridade no tecido empresarial e que ten o seu impacto no desmantelamento progresivo de empresas vinculadas ao sector enerxético.

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:

1º.- “O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:

a) Promover -con urxencia- medidas de apoio e acompañamento aos traballadores e traballadoras afectadas polo ERE comunicado por Vestas na súa fábrica de Viveiro (Lugo)

b) Demandar ao Goberno de España que participe e se implique na mesa industrial, xunto coa Xunta de Galicia, a representación dos traballadores e a empresa, para identificar posibles alternativas que permitan un futuro para os traballadores e traballadoras desta factoría.

c) Demandar ao Goberno de España un cambio de actitude, de tal xeito que se aposte realmente por unha transición enerxética xusta e compatible co mantemento da actividade industrial que se está a ver altamente impactada pola actual estratexia enerxética que provoca o desmantelamento de empresas vinculadas a este sector.

2º.- O Parlamento de Galicia acorda, como Resolución, dar o seu apoio á promoción de todas aquelas iniciativas no ámbito das enerxías renovables que conten coas máximas garantías técnicas, xurídicas e ambientais, fronte aos intentos de estigmatización deste sector, que provoca un impacto no seu desenvolvemento e na actividade empresarial e industrial asociada á produción de enerxía eólica, como é o caso da fábrica de Vestas”.

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNP-002112

 

Defensa ante a UE e a OMC do freo a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca

25
Out

Defensa ante a UE e a OMC do freo a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca

Galicia asiste con preocupación ao desenvolvemento das negociacións que, no marco da Organización Mundial do Comercio (OMC) están a darse sobre medidas para a eliminación de subvencións á pesca ilegal, non declarada e non regulamentada (INDNR) e á prohibición de determinadas formas de subvencións á pesca que supostamente contribúen á sobrecapacidade e á sobrepesca.

O 11 de maio de 2021, o Presidente das negociacións sobre as subvencións á pesca, Embaixador Santiago Wills (Colombia), presentou un novo proxecto de texto destinado a achegar aos Membros a un acordo antes da reunión de Ministros do 15 de xullo.

Neste sentido, a tenor do artigo 5 do borrador presentado, consideraríase que contribúen á sobrecapacidade ou sobrepesca, por tanto estarían prohibidas, as subvencións “á compra ou a cubrir os custos de combustible, xeo ou cebos”.

Galicia rexeita a eliminación xeneralizada do combustible bonificado para a frota pesqueira que propón este borrador da OMC, debido a que pon en risco a sustentabilidade e o futuro do sector pesqueiro galego. Entendemos que se trata dunha medida cando menos inxusta, xa que cargaría de novo un esforzo sobre a frota da UE e da galega, que están demostrado practicar unha pesca responsable e sustentable en todos os mares nos que desenvolve a súa actividade sobre un equilibrio dos termos ambientais, sociais e económicos e cun alto estándar de aplicación de requisitos nestes terreos, tal e como lle establece a normativa europea, a máis esixente en materia de sustentabilidade a nivel global.

Desde o convencemento de que poden adoptarse outras medidas para mellorar a eficiencia enerxética e atallar a sobrepesca, a sobrecapacidad e as prácticas
irresponsables de determinadas frotas sen prexudicar a aquelas que actúan de forma
responsable, Galicia está a promover outras accións para a mellora da eficiencia enerxética e a descarbonización do sector, tales como a inclusión do sector marítimo-pesqueiro na vía do uso do hidróxeno.

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para demandar diante da UE e da OMC unha defensa pechada para frear a proposta de prohibir as subvencións á compra ou a cubrir os custos de combustible, cuxo obxectivo é a defensa da igualdade global da actividade marítimo-pesqueira e da competitividade e sustentabilidade da nosa frota”.

 

Rexistro: https://www.parlamentodegalicia.es/Expedientes/11/PNP-001663