Demanda de cambios normativos en materia de saúde pública para actuar ante a pandemia da covid-19 con plenas garantías e seguridade xurídica

28
Abr

Demanda de cambios normativos en materia de saúde pública para actuar ante a pandemia da covid-19 con plenas garantías e seguridade xurídica

 

Iniciativa sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dos cambios normativos necesarios na lexislación orgánica en materia de saúde pública para poder actuar ante a pandemia da covid-19 con plenas garantías e seguridade xurídica

Iniciativa sobre rexeitamento a Resolución do Parlamento Europeo respecto do aumento dos recursos pesqueiros no mar

23
Abr

Iniciativa sobre rexeitamento a Resolución do Parlamento Europeo respecto do aumento dos recursos pesqueiros no mar

Iniciativa sobre o rexeitamento á Resolución do Parlamento Europeo sobre un aumento dos recursos pesqueiros no mar

Iniciativa sobre demandas dos proxectos pendentes coa cidade de Vigo e textos legais e medidas que a prexudican

23
Abr

Iniciativa sobre demandas dos proxectos pendentes coa cidade de Vigo e textos legais e medidas que a prexudican

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central respecto dos proxectos pendentes coa cidade de Vigo, así como sobre os textos legais e as medidas que a prexudican 

Iniciativa sobre alegacións ao Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico

20
Abr

Iniciativa sobre alegacións ao Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención ás alegacións presentadas pola Xunta de Galicia respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade
que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021

Iniciativa sobre a análise de medidas de protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota

19
Abr

Iniciativa sobre a análise de medidas de protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota

Iniciativa sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e á Comisión Europea en relación co impacto para a frota pesqueira de Galicia da decisión de inserir o marraxo dientuso no Apéndice II da Convención sobre o
Comercio Internacional de Especies Ameazadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES

Redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas

14
Abr

Redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas

 

Iniciativa sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central do inicio da redacción do proxecto de construción dunha nova estación ferroviaria de mercadorías no polígono industrial de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense