Demanda da retirada do recurso contra a reforma da Lei de saúde de Galicia

06
Xul

Demanda da retirada do recurso contra a reforma da Lei de saúde de Galicia

Iniciativa sobre a demanda da retirada do recurso respecto da reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia por supoñer un agravio comparativo ante a convalidación dun decreto lei do Parlament de Illes Balears con contido idéntico 

Demanda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

06
Xul

Demanda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos estaleiros de Navantia, na ría de Ferrol

Demanda da Xunta de Galicia ao Goberno central da encomenda da construción dun buque de acción marítima para a Armada Española nos esaleiros de Navantia, na ría de Ferrol 

Actuacións para a defensa do sector marisqueiro galego

01
Xul

Actuacións para a defensa do sector marisqueiro galego

 


Iniciativa sobre  as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a defensa do sector marisqueiro

Reactivación co apoio de todas as administracións do sector das orquestras

01
Xul

Reactivación co apoio de todas as administracións do sector das orquestras

 Iniciativa sobre a reactivación, co apoio de todas as administracións, do sector das orquestras

Utilización da figura do indulto co fins partidistas e demanda ao Goberno de respecto ás decisións dos xuíces

29
Xu

Utilización da figura do indulto co fins partidistas e demanda ao Goberno de respecto ás decisións dos xuíces

 

Iniciativa obre a postura do Parlamento respecto da utilización da figura do indulto con fins partidistas e a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España de respecto ás decisións dos xuíces para non utilizar con fins partidistas a figura do indulto

Prezos de referencia dos parque eólicos instalados en Galicia

29
Xu

Prezos de referencia dos parque eólicos instalados en Galicia

 

Iniciativa sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prezos de referencia dos parques eólicos instalados en Galicia