Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo. Más información Política de Cookies

Santiago, 8 de maio de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda dos concellos a elaboración de plans de emerxencia ante situacións de seca e levar a cabo as actuacións necesarias na rede municipal de abastecemento para solucionar os problemas existentes e evitar a perda de auga na rede.
Santiago, 8 de maio de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita que a Xunta inicie a contratación neste ano 2019 dos proxectos construtivos e de impacto ambiental do treito A Pobra de San Xiao-Nadela, a fin de avanzar de forma definitiva no total desdobramento desta infraestrutura, tendo presente o desdobramento futuro do tramo Sarria-Monforte, a abordar unha vez que se vaia materializando o tramo Sarria-Lugo.
Santiago, 8 de maio de 2019.- O deputado do Grupo Popular Moisés Blanco garantiu hoxe no Pleno do Parlamento que “as instalacións das empresas Sologas e Xiloga, xunto co Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galicia, localizadas no concello de As Somozas están sometidas á Lei de prevención e control integrados da contaminación”.
Santiago, 8 de maio de 2019.- O Grupo Popular apoiou hoxe no Parlamento a proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a que, no prazo máximo de tres meses, elabore e presente en sede parlamentaria un informe no que se detalle o número de denuncias ou queixas presentadas nos últimos seis anos ante os servizos competentes por dificultar o uso dalgunha das linguas oficiais de Galicia por parte de administracións ou entidades públicas situadas na Comunidade galega, incluídos os órganos xudiciais, e das empresas e servizos privados, o tipo de resposta ofrecido e, no seu caso, as medidas adoptadas para reparar a vulneración do dereito dos cidadáns á libre elección de lingua.
Santiago, 7 de maio de 2019.- A portavoz de Enerxía do Grupo Popular, Marta Nóvoa, manifestou hoxe no Pleno do Parlamento que “o Goberno do Estado xa non ten escusas, quedan menos de dous meses para atopar un comprador e o estatuto dos consumidores electrointensivos é un requisito indispensable se queremos que Alcoa teña futuro en Galicia”.
Santiago, 7 de maio de 2019.- O deputado do Grupo Popular Moisés Blanco asegurou hoxe no Pleno do Parlamento que “todos os proxectos de minería tramítanse en Galicia con rigor segundo a lexislación vixente, que ofrece todas as garantías técnicas, urbanísticas e medioambientais”.
Santiago, 7 de maio de 2019.- A deputada do Grupo Popular Encarna Amigo subliñou hoxe no Pleno do Parlamento o compromiso asumido polo Goberno galego de crear 40 novas prazas de fisioterapia na atención primaria galega. “Na Consellería de Sanidade sábese da importancia e do indubidable valor que aportan os profesionais de fisioterapia do Servizo Galego de Saúde, fundamentalmente no ámbito da atención á patoloxía crónica e na prevención da patoloxía músculo-esquelética”, apuntou.
Santiago, 7 de maio de 2019.- O portavoz de Educación do Grupo Popular, César Fernández Gil, demandou hoxe no Pleno do Parlamento que o Goberno do Estado habilite o financiamento para o ensino galego, de acordo co previsto na Lei de mellora das condicións para o desempeño da docencia e a ensinanza no ámbito da educación non universitaria, como paso previo a que se poida adoptar a decisión máis acaída respecto dos horarios do persoal docente.
Santiago, 7 de maio de 2019.- A deputada do Grupo Popular Marta Rodríguez-Vispo asegurou hoxe no Parlamento que a nova lei de ordenación farmacéutica, que hoxe foi debatido na súa totalidade no Pleno, “está orientado á regulación da atención farmacéutica entendida como servizo de interese público e dirixida a garantir á cidadanía o acceso rápido, eficaz, oportuno, equitativo e racional aos medicamentos e produtos sanitarios que necesite”.

Síguenos nas redes sociais