O Grupo Popular demandará no Pleno ao Goberno central que amplíe o prazo para implantar a recollida de biorresiduos e acelere a solución ao colapso da Autovía do Noroeste

Santiago, 21 de xuño de 2022.- O Grupo Popular demandará ao Goberno central no Pleno da vindeira semana que rectifique o disposto na Lei de residuos estatal, ampliando ata decembro de 2023 o prazo que teñen os concellos de máis de 5.000 habitantes para implantar a recollida de biorresiduos; e que actúe con toda a celeridade posible para dar solución ao problema xerado tras o colapso do viaduto do Castro na Autovía do Noroeste.

Continue reading

O Parlamento demanda continuar mellorando a accesibilidade aos albergues dos camiños de Santiago

Santiago, 21 de xuño de 2022.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a continuar o traballo realizado para a mellora da accesibilidade da rede pública de albergues e, en liña co recollido no Plan Director do Camiño de Santiago 2022-2027, elaborar un Plan das necesidades de accesibilidade co tecido asociativo de persoas con discapacidade.

Continue reading