Santiago, 24 de maio de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o  Grupo Socialista, unha proposición non de lei a través da  que se pide ao Goberno central que realice cantas actuacións sexan precisas para que Venezuela cumpra os acordos vixentes entre ambos países e faga efectivo o pago das pensións. “Pensións ás que teñen dereito e necesitan con urxencia”, puntualizou a portavoz de Emigración, Raquel Arias.
Santiago, 24 de maio de 2017.- O portavoz de Infraestruturas do Grupo Popular, Martín Fernández Prado, acusou esta mañá no Parlamento ao BNG de pretender “enganar aos galegos ao equiparar o rescate das concesións das radiais de Madrid coa transferencia da AP-9 á Comunidade galega”.
Santiago, 24 de maio de 2017.- O portavoz do Medio Rural do Grupo Popular, José González Vázquez, apelou hoxe aos grupos da oposición para que traten os problemas provocados polas xeadas nos viñedos das denominacións de orixe Monterrei, Valdeorras, Ribeiro e Ribeira Sacra “coa prudencia e cautela necesaria sobre os danos ocasionados, porque unha visión excesivamente alarmista pode ter efectos negativos nos mercados dos nosos viños”.
Santiago, 24 de maio de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se solicita ao Goberno central que mellore e clarifique a regulación da publicidade sanitaria no relativo a centros, establecementos, bens e servizos, para evitar anuncios enganosos e limitar especialmente todo aquilo que poda constituír un risco para a saúde, contando para  elo cos colexios profesionais.
Santiago, 24 de maio de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, por iniciativa do Grupo Popular, instar á Xunta de Galicia a manter e promover as axudas na Área de Rehabilitación dos Camiños de Santiago nos próximos anos, como mínimo ata o ano 2020. “Contribuír á rehabilitación das vivendas e axudar aos seus habitantes é contribuír á fixación da poboación no medio rural de Galicia, un obxectivo que debe ser participado por todos os grupos políticos”, sinalou a deputada popular, María Antón.
Santiago, 23 de maio de 2017.- O portavoz de Infraestruturas do Grupo Popular, Martín Fernández Prado, reiterou por cuarta vez esta tarde no Parlamento “o interese claro do PPdeG de que se esclarezan completamente as causas” do accidente ferroviario de Angrois “coa maior profundidade e rapidez posible”, para o que demandou a realización dun informe independente, incontrovertido e incuestionable sobre o sinistro.Fernández Prado considerou “unha demanda xusta das vítimas, dos seus familiares e do conxunto dos galegos coñecer con profundidade e rigorosidade, fuxindo de usos demagóxicos e partidistas, as causas deste tráxico suceso e se tomen as medidas oportunas para que non volva a pasar”. Neste sentido, criticou que o PSOE rexeitara esta mesma semana na Mesa do Congreso a tramitación dunha Comisión de Investigación sobre o accidente e no día de hoxe xa anunciou o seu voto favorable no Parlamento galego á creación desa mesma comisión de investigación.ÁMBITO XUDICIALNa súa intervención, sinalou que “o ámbito de investigación máis efectivo é o xudicial, onde se están a dirimir as posibles responsabilidades penais no accidente”. “Os xuíces, se o consideran oportuno, poden pedir todos os informes independentes que consideren necesarios, ou citar en calquera condición aos distintos axentes intervintes para o…
Santiago, 23 de maio de 2017.- A portavoz de Enerxía do Grupo Popular, Marta Nóvoa, subliñou esta tarde no Parlamento que “a subministración eléctrica é un ámbito prioritario para o actual Goberno galego e para o PPdeG, pola súa relevancia no benestar e na economía dos consumidores”.
A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, afirmou que a proposición de lei de reforma do regulamento do Parlamento defendida hoxe polo grupo de En Marea “xa está recollida na Lei de Transparencia de Galicia, que no seu artigo 19 esixe que o Goberno galego publique anualmente no portal de transparencia un informe respecto do grao de cumprimento das iniciativas aprobadas na Cámara galega”.
O deputado do Grupo Popular Jacobo Moreira cualificou hoxe de “loable” a iniciativa lexislativa popular debatida esta mañá no Pleno do Parlamento para a ampliación do Hospital Montecelo de Pontevedra, pero salientou que “o seu obxectivo xa está asegurado co convenio asinado pola Xunta e o Concello, co apoio explícito de todas as forzas políticas presentes na corporación municipal de Pontevedra, e coas actuacións xa en marcha”. Jacobo Moreira agradeceu “a todas as persoas que están a participar no proceso de elaboración do Plan Funcional e tamén aos impulsores desta iniciativa lexislativa popular a súa actividade en prol dunha mellor sanidade pública na área de Pontevedra e lles aseguramos que os pasos dados ata o de agora garanten que, aínda sen rango legal, as administracións galegas estarán a altura do seu esforzo e dotarán a Pontevedra dun gran hospital público”. Na súa exposición, Moreira lembrou que “ningún centro hospitalario en Galicia está regulado por lei, nin entendemos razoable que así o sexa, e coido que niso deberíamos estar de acordo todos os grupos políticos”. “Non é o marco legal o lugar para definir xeograficamente a localización de infraestruturas e moito menos os servizos sanitarios”,indicou. AVANCES Entre os avances realizados desde…

Síguenos nas redes sociais