A Xunta dá visto bo ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras

A Xunta dá o visto e prace ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras e que permitirá ao Goberno galego unha mellor planificación social da política de vivenda
 • Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares
 • Lembra que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito
 • Indica que o obxectivo deste regulamento é dobre, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras e promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- Alberto Núñez Feijóo deu conta hoxe do visto e prace por parte do Consello da Xunta ao texto do Decreto que crea e regula o Censo de Vivendas Baleiras. Texto que segundo informou, será trasladado agora aos axentes sociais e económicos para que formulen posibles alegacións e que posteriormente será remitido ao Consello Consultivo.
Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares. E permitirá inscribir de forma voluntaria as vivendas que estean en concellos de menos de 10.000 habitantes e as do resto de propietarios de vivendas baleiras.
Nese senso, Feijóo explicou que coa creación deste Censo, o Goberno galego poderá dispoñer de información adecuada sobre o parque de vivendas baleiras de Galicia para realizar unha mellor planificación social da política de vivenda. Tamén indicou que o incumprimento da obriga de inscrición suporá unha sanción de ata 3.000 euros por inmoble.
Segundo o presidente da Xunta, o obxectivo deste regulamento é dobre, xa que por unha banda, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras, e por outra, trata de promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda.
Ademais, o mandatario galego lembrou que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito, axudar aos que máis o precisan e acabar cos desafiuzamentos. Entre as que se atopan: o programa de realoxo, o programa Reconduce, o plan RehaVita ou o Bono aluguer social.
Por último—informou Feijóo—o Decreto tamén establece diversas medidas para fomentar o uso das vivendas baleiras, como a inclusión das vivendas nos programas de fomento de aluguer, a posibilidade de concertar arrendamentos ou mesmo compras, a oferta desde a Xunta para a vivenda ou a posibilidade de lograr acordos cos propietarios para que as vivendas atendan as persoas afectadas por desafiuzamentos.

A Xunta dá visto bo ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras

A Xunta dá o visto e prace ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras e que permitirá ao Goberno galego unha mellor planificación social da política de vivenda
 • Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares
 • Lembra que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito
 • Indica que o obxectivo deste regulamento é dobre, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras e promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- Alberto Núñez Feijóo deu conta hoxe do visto e prace por parte do Consello da Xunta ao texto do Decreto que crea e regula o Censo de Vivendas Baleiras. Texto que segundo informou, será trasladado agora aos axentes sociais e económicos para que formulen posibles alegacións e que posteriormente será remitido ao Consello Consultivo.
Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares. E permitirá inscribir de forma voluntaria as vivendas que estean en concellos de menos de 10.000 habitantes e as do resto de propietarios de vivendas baleiras.
Nese senso, Feijóo explicou que coa creación deste Censo, o Goberno galego poderá dispoñer de información adecuada sobre o parque de vivendas baleiras de Galicia para realizar unha mellor planificación social da política de vivenda. Tamén indicou que o incumprimento da obriga de inscrición suporá unha sanción de ata 3.000 euros por inmoble.
Segundo o presidente da Xunta, o obxectivo deste regulamento é dobre, xa que por unha banda, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras, e por outra, trata de promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda.
Ademais, o mandatario galego lembrou que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito, axudar aos que máis o precisan e acabar cos desafiuzamentos. Entre as que se atopan: o programa de realoxo, o programa Reconduce, o plan RehaVita ou o Bono aluguer social.
Por último—informou Feijóo—o Decreto tamén establece diversas medidas para fomentar o uso das vivendas baleiras, como a inclusión das vivendas nos programas de fomento de aluguer, a posibilidade de concertar arrendamentos ou mesmo compras, a oferta desde a Xunta para a vivenda ou a posibilidade de lograr acordos cos propietarios para que as vivendas atendan as persoas afectadas por desafiuzamentos.

A Xunta dá visto bo ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras

A Xunta dá o visto e prace ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras e que permitirá ao Goberno galego unha mellor planificación social da política de vivenda
 • Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares
 • Lembra que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito
 • Indica que o obxectivo deste regulamento é dobre, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras e promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- Alberto Núñez Feijóo deu conta hoxe do visto e prace por parte do Consello da Xunta ao texto do Decreto que crea e regula o Censo de Vivendas Baleiras. Texto que segundo informou, será trasladado agora aos axentes sociais e económicos para que formulen posibles alegacións e que posteriormente será remitido ao Consello Consultivo.
Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares. E permitirá inscribir de forma voluntaria as vivendas que estean en concellos de menos de 10.000 habitantes e as do resto de propietarios de vivendas baleiras.
Nese senso, Feijóo explicou que coa creación deste Censo, o Goberno galego poderá dispoñer de información adecuada sobre o parque de vivendas baleiras de Galicia para realizar unha mellor planificación social da política de vivenda. Tamén indicou que o incumprimento da obriga de inscrición suporá unha sanción de ata 3.000 euros por inmoble.
Segundo o presidente da Xunta, o obxectivo deste regulamento é dobre, xa que por unha banda, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras, e por outra, trata de promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda.
Ademais, o mandatario galego lembrou que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito, axudar aos que máis o precisan e acabar cos desafiuzamentos. Entre as que se atopan: o programa de realoxo, o programa Reconduce, o plan RehaVita ou o Bono aluguer social.
Por último—informou Feijóo—o Decreto tamén establece diversas medidas para fomentar o uso das vivendas baleiras, como a inclusión das vivendas nos programas de fomento de aluguer, a posibilidade de concertar arrendamentos ou mesmo compras, a oferta desde a Xunta para a vivenda ou a posibilidade de lograr acordos cos propietarios para que as vivendas atendan as persoas afectadas por desafiuzamentos.

A Xunta dá visto bo ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras

A Xunta dá o visto e prace ao proxecto de Decreto que regulará o Censo de Vivendas Baleiras e que permitirá ao Goberno galego unha mellor planificación social da política de vivenda
 • Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares
 • Lembra que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito
 • Indica que o obxectivo deste regulamento é dobre, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras e promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- Alberto Núñez Feijóo deu conta hoxe do visto e prace por parte do Consello da Xunta ao texto do Decreto que crea e regula o Censo de Vivendas Baleiras. Texto que segundo informou, será trasladado agora aos axentes sociais e económicos para que formulen posibles alegacións e que posteriormente será remitido ao Consello Consultivo.
Trátase dun Decreto que obrigará a inscribir no Censo todas as vivendas baleiras que se atopen en concellos de máis de 10.000 habitantes e sexan propiedade de entidades de crédito ou similares. E permitirá inscribir de forma voluntaria as vivendas que estean en concellos de menos de 10.000 habitantes e as do resto de propietarios de vivendas baleiras.
Nese senso, Feijóo explicou que coa creación deste Censo, o Goberno galego poderá dispoñer de información adecuada sobre o parque de vivendas baleiras de Galicia para realizar unha mellor planificación social da política de vivenda. Tamén indicou que o incumprimento da obriga de inscrición suporá unha sanción de ata 3.000 euros por inmoble.
Segundo o presidente da Xunta, o obxectivo deste regulamento é dobre, xa que por unha banda, pretende facilitar a incorporación ao mercado dos inmobles baleiros das entidades financeiras, e por outra, trata de promover a súa participación nas políticas sociais de vivenda.
Ademais, o mandatario galego lembrou que esta actuación está integrada no decálogo de medidas que se puxeron en marcha, en materia de vivenda, para garantir o acceso de todos os cidadáns a un teito, axudar aos que máis o precisan e acabar cos desafiuzamentos. Entre as que se atopan: o programa de realoxo, o programa Reconduce, o plan RehaVita ou o Bono aluguer social.
Por último—informou Feijóo—o Decreto tamén establece diversas medidas para fomentar o uso das vivendas baleiras, como a inclusión das vivendas nos programas de fomento de aluguer, a posibilidade de concertar arrendamentos ou mesmo compras, a oferta desde a Xunta para a vivenda ou a posibilidade de lograr acordos cos propietarios para que as vivendas atendan as persoas afectadas por desafiuzamentos.

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, que adaptará as normas de xestión dos viais á realidade territorial da Comunidade
 • Trátase dun texto que foi sometido a información pública e inclúe as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumáronselle alegacións presentadas por organismos como a Fegamp
 • O presidente da Xunta considera fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades
 • Sinala que os obxectivos fundamentais do regulamento son atender ás singularidades de Galicia, outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario e salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración
 • Di que con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións

Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que o Consello da Xunta deu luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, a través dun decreto que será remitido ao Consello Consultivo.
Segundo o máximo responsable autonómico, trátase dun texto que ao longo da súa tramitación foi enriquecido e mellorado, sendo sometido a información pública e incluíndo as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumóuselle a maioría das alegacións presentadas na fase intermedia por organismos como a Fegamp.
Como sinalou o presidente, por vez primeira, Galicia desenvolve a nivel regulamentario a súa lexislación en materia de estradas, ao abeiro da Lei de Estradas aprobada no ano 2013.
Deste xeito, coa lei e o regulamento, a Comunidade galega pasa a contar cun sólido corpo normativo propio, adaptado á realidade galega. Así, deixa de aplicarse o regulamento estatal e posibilitando unha mellor xestión das redes de estradas de titularidade autonómica, provincial e local.
Neste senso, Feijóo considerou fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades.
Os obxectivos do regulamento
O titular da Xunta sinalou que un dos obxectivos fundamentais do regulamento é atender ás singularidades de Galicia, como poden ser a dispersión, a abundancia de núcleos de poboación, a existencia de núcleos rurais, a presenza dunha gran cantidade de travesías e núcleos de poboación e edificacións illadas nas marxes das estradas.
Igualmente, outro dos obxectivos do regulamento pasa por outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario.
Por último, Feijóo destacou como o terceiro gran obxectivo o de salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.
Como subliñou, trátase de contar cunha regulación máis detallada dos supostos e dos procedementos e delimitar a marxe para a actuación discrecional coa que as administracións deben actuar en ocasións.
Con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións de vertebración do territorio e transporte. En definitiva, como sinalou Feijóo, trátase de acadar unha mellor xestión das nosas estradas.

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, que adaptará as normas de xestión dos viais á realidade territorial da Comunidade
 • Trátase dun texto que foi sometido a información pública e inclúe as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumáronselle alegacións presentadas por organismos como a Fegamp
 • O presidente da Xunta considera fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades
 • Sinala que os obxectivos fundamentais do regulamento son atender ás singularidades de Galicia, outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario e salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración
 • Di que con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións

Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que o Consello da Xunta deu luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, a través dun decreto que será remitido ao Consello Consultivo.
Segundo o máximo responsable autonómico, trátase dun texto que ao longo da súa tramitación foi enriquecido e mellorado, sendo sometido a información pública e incluíndo as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumóuselle a maioría das alegacións presentadas na fase intermedia por organismos como a Fegamp.
Como sinalou o presidente, por vez primeira, Galicia desenvolve a nivel regulamentario a súa lexislación en materia de estradas, ao abeiro da Lei de Estradas aprobada no ano 2013.
Deste xeito, coa lei e o regulamento, a Comunidade galega pasa a contar cun sólido corpo normativo propio, adaptado á realidade galega. Así, deixa de aplicarse o regulamento estatal e posibilitando unha mellor xestión das redes de estradas de titularidade autonómica, provincial e local.
Neste senso, Feijóo considerou fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades.
Os obxectivos do regulamento
O titular da Xunta sinalou que un dos obxectivos fundamentais do regulamento é atender ás singularidades de Galicia, como poden ser a dispersión, a abundancia de núcleos de poboación, a existencia de núcleos rurais, a presenza dunha gran cantidade de travesías e núcleos de poboación e edificacións illadas nas marxes das estradas.
Igualmente, outro dos obxectivos do regulamento pasa por outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario.
Por último, Feijóo destacou como o terceiro gran obxectivo o de salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.
Como subliñou, trátase de contar cunha regulación máis detallada dos supostos e dos procedementos e delimitar a marxe para a actuación discrecional coa que as administracións deben actuar en ocasións.
Con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións de vertebración do territorio e transporte. En definitiva, como sinalou Feijóo, trátase de acadar unha mellor xestión das nosas estradas.

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, que adaptará as normas de xestión dos viais á realidade territorial da Comunidade
 • Trátase dun texto que foi sometido a información pública e inclúe as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumáronselle alegacións presentadas por organismos como a Fegamp
 • O presidente da Xunta considera fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades
 • Sinala que os obxectivos fundamentais do regulamento son atender ás singularidades de Galicia, outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario e salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración
 • Di que con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións

Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que o Consello da Xunta deu luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, a través dun decreto que será remitido ao Consello Consultivo.
Segundo o máximo responsable autonómico, trátase dun texto que ao longo da súa tramitación foi enriquecido e mellorado, sendo sometido a información pública e incluíndo as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumóuselle a maioría das alegacións presentadas na fase intermedia por organismos como a Fegamp.
Como sinalou o presidente, por vez primeira, Galicia desenvolve a nivel regulamentario a súa lexislación en materia de estradas, ao abeiro da Lei de Estradas aprobada no ano 2013.
Deste xeito, coa lei e o regulamento, a Comunidade galega pasa a contar cun sólido corpo normativo propio, adaptado á realidade galega. Así, deixa de aplicarse o regulamento estatal e posibilitando unha mellor xestión das redes de estradas de titularidade autonómica, provincial e local.
Neste senso, Feijóo considerou fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades.
Os obxectivos do regulamento
O titular da Xunta sinalou que un dos obxectivos fundamentais do regulamento é atender ás singularidades de Galicia, como poden ser a dispersión, a abundancia de núcleos de poboación, a existencia de núcleos rurais, a presenza dunha gran cantidade de travesías e núcleos de poboación e edificacións illadas nas marxes das estradas.
Igualmente, outro dos obxectivos do regulamento pasa por outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario.
Por último, Feijóo destacou como o terceiro gran obxectivo o de salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.
Como subliñou, trátase de contar cunha regulación máis detallada dos supostos e dos procedementos e delimitar a marxe para a actuación discrecional coa que as administracións deben actuar en ocasións.
Con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións de vertebración do territorio e transporte. En definitiva, como sinalou Feijóo, trátase de acadar unha mellor xestión das nosas estradas.

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia

O Goberno galego dá luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, que adaptará as normas de xestión dos viais á realidade territorial da Comunidade
 • Trátase dun texto que foi sometido a información pública e inclúe as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumáronselle alegacións presentadas por organismos como a Fegamp
 • O presidente da Xunta considera fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades
 • Sinala que os obxectivos fundamentais do regulamento son atender ás singularidades de Galicia, outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario e salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración
 • Di que con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións

Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que o Consello da Xunta deu luz verde ao primeiro Regulamento Xeral de Estradas de Galicia, a través dun decreto que será remitido ao Consello Consultivo.
Segundo o máximo responsable autonómico, trátase dun texto que ao longo da súa tramitación foi enriquecido e mellorado, sendo sometido a información pública e incluíndo as melloras propostas pola Asesoría Xurídica da Xunta. Así mesmo, sumóuselle a maioría das alegacións presentadas na fase intermedia por organismos como a Fegamp.
Como sinalou o presidente, por vez primeira, Galicia desenvolve a nivel regulamentario a súa lexislación en materia de estradas, ao abeiro da Lei de Estradas aprobada no ano 2013.
Deste xeito, coa lei e o regulamento, a Comunidade galega pasa a contar cun sólido corpo normativo propio, adaptado á realidade galega. Así, deixa de aplicarse o regulamento estatal e posibilitando unha mellor xestión das redes de estradas de titularidade autonómica, provincial e local.
Neste senso, Feijóo considerou fundamental contar con instrumentos normativos propios que nos permitan xestionar as nosas redes de estradas tendo en conta as nosas peculiaridades.
Os obxectivos do regulamento
O titular da Xunta sinalou que un dos obxectivos fundamentais do regulamento é atender ás singularidades de Galicia, como poden ser a dispersión, a abundancia de núcleos de poboación, a existencia de núcleos rurais, a presenza dunha gran cantidade de travesías e núcleos de poboación e edificacións illadas nas marxes das estradas.
Igualmente, outro dos obxectivos do regulamento pasa por outorgar ás Administracións unha ferramenta normativa que asegure a adecuada xestión e protección do dominio público viario.
Por último, Feijóo destacou como o terceiro gran obxectivo o de salvagardar o interese dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.
Como subliñou, trátase de contar cunha regulación máis detallada dos supostos e dos procedementos e delimitar a marxe para a actuación discrecional coa que as administracións deben actuar en ocasións.
Con este regulamento pioneiro, unido á Lei de Estradas da Comunidade, a Xunta pretende lograr un reforzo das garantías xurídicas para a cidadanía, unha limitación da discrecionalidade das Administracións e unha maior transparencia e un traballo máis adaptado á realidade das estradas galegas e ás súas funcións de vertebración do territorio e transporte. En definitiva, como sinalou Feijóo, trátase de acadar unha mellor xestión das nosas estradas.

Feijóo anuncia o establecemento de requisitos mínimos para vivendas de uso turístico

Feijóo anuncia o establecemento duns requisitos mínimos para as vivendas de uso turístico
 • “Esta medida faise imprescindible, debido á tendencia de alugar por días e semanas a vivenda habitual, que está cada vez máis en auxe”, indica
 • Deberán cumprilos aqueles domicilios habituais que se alugan por días ou semanas
 • Teñen que alugarse enteiras, estar suficientemente amobladas e contar con calefacción en todas as dependencias, contar cun teléfono de atención 24 horas, servizo de asistencia e mantemento da vivenda e follas de reclamación
 • Mantéñense as categorías de vivendas turísticas e apartamentos turísticos
 • O presidente recorda que nos primeiros once meses do ano 2015 batemos o noso récord histórico de turistas, con máis de 4.300.000 visitantes 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou hoxe a remisión ao Consello Consultivo do proxecto de decreto polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico, no que a principal novidade é a creación desta última categoría e o establecemento duns requisitos mínimos. “Esta medida faise imprescindible, debido á tendencia de alugar por días e semanas a vivenda habitual, que está cada vez máis en auxe”, indicou.
Esta norma pretende erradicar os problemas que se asocian a estas prácticas: o impacto económico-social, os asociados coa fiscalidade e tributación, a garantía e seguridade das persoas usuarias, a calidade da oferta e satisfacción das persoas usuarias, as molestias xeradas aos residentes e cidadáns, o intrusismo ou a competencia desleal.
A nova categoría de vivendas de uso turístico engloba todos os domicilios particulares que se ofrecen para uso turístico. Os seus propietarios, tal e como subliñou o presidente, deberán rexistralas en Turismo de Galicia. Terán que cumprir requisitos mínimos, como alugarse enteiras, non por estancias; estar suficientemente amobladas e contar con calefacción en todas as dependencias; contar cun teléfono de atención 24 horas, servizo de asistencia e mantemento da vivenda e follas de reclamación.
Vivendas e apartamentos turísticos
As outras dúas categorías que regula o decreto xa existían previamente. Por unha banda, as vivendas turísticas, que deben cumprir requisitos máis estritos ca as de uso turístico: ser establecementos unifamiliares illados, non ofrecer máis de dez prazas e contar coas instalacións adecuadas para conservar, elaborar e consumir alimentos, entre outras. Tal e como dixo Feijóo, tampouco se poderán alugar por cuartos, nin poderán coincidir dentro dela usuarios que formalizasen diferentes contratos.
A terceira categoría é a dos apartamentos turísticos, que son os inmobles integrados en bloques de pisos, chalés, bungalows ou semellante que están destinados na súa totalidade ao aloxamento turístico, sen ser residencia permanente. Este novo decreto manterá a clasificación dos apartamentos turísticos en tres categorías: unha, dúas e tres chaves. En caso de que a calidade das instalacións e servizos non sexa uniforme, a súa categoría determinarase en función da estancia de menor rango.
Unha regulación deste tipo faise imperativa nun momento no que cada vez son máis visitantes os que se senten atraídos por Galicia. Feijóo recordou que nos primeiros once meses do ano 2015 batemos o noso récord histórico de turistas, con máis de 4.300.000 visitantes. Ademais, a cifra de viaxeiros aloxados en Galicia creceu máis dun 12 por cento, case o dobre cá media estatal. Neste contexto, decretos como este axudan a garantir que a atención turística que ofrece Galicia sexa sempre da máxima calidade

Feijóo anuncia o establecemento de requisitos mínimos para vivendas de uso turístico

Feijóo anuncia o establecemento duns requisitos mínimos para as vivendas de uso turístico
 • “Esta medida faise imprescindible, debido á tendencia de alugar por días e semanas a vivenda habitual, que está cada vez máis en auxe”, indica
 • Deberán cumprilos aqueles domicilios habituais que se alugan por días ou semanas
 • Teñen que alugarse enteiras, estar suficientemente amobladas e contar con calefacción en todas as dependencias, contar cun teléfono de atención 24 horas, servizo de asistencia e mantemento da vivenda e follas de reclamación
 • Mantéñense as categorías de vivendas turísticas e apartamentos turísticos
 • O presidente recorda que nos primeiros once meses do ano 2015 batemos o noso récord histórico de turistas, con máis de 4.300.000 visitantes 
Santiago, 14 de xaneiro de 2016.- O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, anunciou hoxe a remisión ao Consello Consultivo do proxecto de decreto polo que se establece a ordenación dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico, no que a principal novidade é a creación desta última categoría e o establecemento duns requisitos mínimos. “Esta medida faise imprescindible, debido á tendencia de alugar por días e semanas a vivenda habitual, que está cada vez máis en auxe”, indicou.
Esta norma pretende erradicar os problemas que se asocian a estas prácticas: o impacto económico-social, os asociados coa fiscalidade e tributación, a garantía e seguridade das persoas usuarias, a calidade da oferta e satisfacción das persoas usuarias, as molestias xeradas aos residentes e cidadáns, o intrusismo ou a competencia desleal.
A nova categoría de vivendas de uso turístico engloba todos os domicilios particulares que se ofrecen para uso turístico. Os seus propietarios, tal e como subliñou o presidente, deberán rexistralas en Turismo de Galicia. Terán que cumprir requisitos mínimos, como alugarse enteiras, non por estancias; estar suficientemente amobladas e contar con calefacción en todas as dependencias; contar cun teléfono de atención 24 horas, servizo de asistencia e mantemento da vivenda e follas de reclamación.
Vivendas e apartamentos turísticos
As outras dúas categorías que regula o decreto xa existían previamente. Por unha banda, as vivendas turísticas, que deben cumprir requisitos máis estritos ca as de uso turístico: ser establecementos unifamiliares illados, non ofrecer máis de dez prazas e contar coas instalacións adecuadas para conservar, elaborar e consumir alimentos, entre outras. Tal e como dixo Feijóo, tampouco se poderán alugar por cuartos, nin poderán coincidir dentro dela usuarios que formalizasen diferentes contratos.
A terceira categoría é a dos apartamentos turísticos, que son os inmobles integrados en bloques de pisos, chalés, bungalows ou semellante que están destinados na súa totalidade ao aloxamento turístico, sen ser residencia permanente. Este novo decreto manterá a clasificación dos apartamentos turísticos en tres categorías: unha, dúas e tres chaves. En caso de que a calidade das instalacións e servizos non sexa uniforme, a súa categoría determinarase en función da estancia de menor rango.
Unha regulación deste tipo faise imperativa nun momento no que cada vez son máis visitantes os que se senten atraídos por Galicia. Feijóo recordou que nos primeiros once meses do ano 2015 batemos o noso récord histórico de turistas, con máis de 4.300.000 visitantes. Ademais, a cifra de viaxeiros aloxados en Galicia creceu máis dun 12 por cento, case o dobre cá media estatal. Neste contexto, decretos como este axudan a garantir que a atención turística que ofrece Galicia sexa sempre da máxima calidade