Feijóo avanza que A Xunta valida o acordo para a Lei da Área Metropolitana de Vigo

Santiago, 17 de marzo de 2016.- O líder dos populares galegos, Alberto Núñez Feijóo, sinalou hoxe que o Consello da Xunta validou o acordo definitivo para a posta en marcha da Lei da Área Metropolitana de Vigo, que dotará aos 14 concellos que a compoñen dun instrumento útil e eficaz ao servizo dos cidadáns.
Logo de lembrar que o pasado mes de xullo acordou co alcalde de Vigo comezar as negociacións para modificar a lei da área de 2012, Feijóo puxo en valor que apenas oito meses despois haxa un texto consensuado entre o Goberno galego e os 14 concellos. Do mesmo xeito, engadiu que este será aprobado definitivamente polo Goberno galego en canto se cumpran os dous requisitos previamente pactados: a validación por parte dos órganos de goberno dos concellos do dito texto e a integración do Concello de Vigo no plan de transporte metropolitano da Xunta.
Con respecto a isto, Feijóo asegurou que a Xunta, pola súa banda, vai axilizar ao máximo os trámites administrativos e seguirá mantendo o seu obxectivo de que, se os concellos cumpren, se poida remitir o texto inmediatamente ao Parlamento de xeito que sexa aprobado neste período de sesións.
As principais cuestións do borrador da lei
Entre as principais cuestións que se inclúen no borrador da lei, o presidente destacou a incorporación dun sistema de voto ponderado á xunta de goberno metropolitana, en función do número de representantes dos distintos concellos e cun mecanismo de corrección para facelo máis equilibrado.
Así mesmo, fixo fincapé tamén na creación dun comité de coordinación en materia de transporte metropolitano, no que terán voz os 14 concellos e no que contarán con voto a Xunta, o Concello de Vigo e un representante do resto dos municipios.
Por outra banda, Feijóo sinalou que o borrador inclúe un sistema de asunción de competencias e financiamento áxil e dinámico, ademais dun mecanismo tamén sinxelo para os novos concellos que se incorporen a área, así como para que algún dos que está poida abandonala se voluntariamente así o decide.
En definitiva, segundo o mandatario, trátase dun texto que é froito dun traballo que rematou en consenso e que recoñece a posición de preeminencia do Concello de Vigo ao tempo que garante un exercicio dialogado dese liderado. Ademais, sitúa a estes 14 concellos como un exemplo en materia de cooperación e ofrece unha ferramenta útil para poder prestar mellores servizos aos seus veciños.

Feijóo anuncia que os empregados públicos recibirán a metade da paga extra de 2012

Santiago, 17 de marzo de 2016.- O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que os empregados públicos van recibir este ano o 50% restante da paga extra de 2012 aprazada polo Goberno central. Cobrarán esta cantidade repartida entre as nóminas de abril e setembro.
A primeira metade desta paga foi aboada xa ao longo de 2015, en dous pagamentos repartidos nos meses de maio e outubro. “Non nos esquecemos dos que máis se comprometeron co déficit público —indicou o presidente—, dos que fixeron posible que Galicia fose a única comunidade que non acudiu ao FLA, a que menos incrementou a súa débeda pública desde o ano 2015 e a segunda que menos o fixo desde 2009”
“Máis de 100.000 empregados públicos recuperarán poder adquisitivo e recibirán este ano, de media, 900 euros”, dixo Feijóo, 450 en abril e 450 en setembro. Isto suporá para as arcas públicas un desembolso total de máis de 100 millóns de euros.
Complemento específico
A mellora da situación económica tamén fai posible, segundo adiantou o presidente, que se volva aboar o complemento específico das pagas extra. Era unha medida que, inicialmente, ía facerse efectiva en 2018. Porén, ter as arcas autonómicas saneadas fai posible que se adiante un ano e que este complemento volva pagarse a partir de xaneiro 2017.
O mandatario recordou todas as medidas que se impulsaron nos últimos meses para devolverlles “ás 90.000 familias que conforman os empregados públicos da Comunidade” os esforzos que fixeran durante a recesión: a oferta de emprego público máis grande da última década, concursos de traslados, unha flexibilidade laboral á que se acolleron xa máis de 7.700 persoas e novas medidas para favorecer a conciliación.

Feijóo di que o orzamento de Galicia 1000 permitirá apoiar case 1.500 proxectos

Santiago, 17 de marzo de 2016.- O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, avanza que a terceira edición do programa de financiamento Galicia 1000 reforza o orzamento un 10% ata chegar aos 100 millóns de euros, o que permitirá mobilizar 330 millóns e apoiar case 1.500 proxectos de pemes galegas.
“O que buscamos é que ningún proxecto solvente se quede sen apoio”, aseverou, incidindo en que o programa enmárcase na prioridade da política económica da Xunta de fortalecer o tecido empresarial e industrial de Galicia, reforzando o investimento que permita crecer ás compañías, impulsando a súa capacidade innovadora, a súa internacionalización e a súa adaptación á Industria 4.0.
Neste senso, Feijóo precisou que o programa Galicia 1000 encaixa en todas esas liñas, e tamén na Axenda da Competitividade Galicia-Industria 4.0, que ten como obxectivos crear 50.000 empregos industriais ata 2020 e elevar o peso da industria no PIB ata o 20%.
O mandatario lembrou que esta iniciativa permitiu nos dous anos que leva vixente poñer en marcha máis de 2.000 proxectos na comunidade, mobilizando 400 millóns de euros. E, destacou que a nova edición ten como unha das súas principais novidades a inclusión de instrumentos financeiros innovadores entre as distintas ferramentas das que disporán as empresas, sumándose a liñas como as de capital risco, os préstamos Jeremie e BEI, ou as liñas de avais.
Feijóo concluíu facendo fincapé en que o novo Programa Galicia 1000 conta con maior dotación orzamentaria e con ferramentas renovadas, “co obxectivo de garantir que un proxecto viable en Galicia poda contar cun financiamento público no caso de que cumpra os requisitos de viabilidade e solvencia desde o punto de vista empresarial”.

O pleno insta á Xunta a presentar os datos do rexistro galego de infarto de miocardio

O PLENO APROBA INSTAR Á XUNTA A PRESENTAR NO PARLAMENTO OS DATOS DO REXISTRO ÚNICO DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO E AS CONCLUSIÓNS EN BASE AOS MESMOS

·    Núñez Centeno subliñou que Galicia “conta cunha atención cardiolóxica das máis avanzadas de España, destacando a excelente capacitación profesional, a dotación tecnolóxica axeitada e completa, cunha boa distribución xeográfica, e cunha organización rexionalizada e en rede”

Santiago, 16 de marzo de 2016.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Mixto, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta de Galicia a presentar, antes do remate do próximo mes de abril, os datos correspondentes ao rexistro galego de infarto agudo de miocardio (Regaliam), as conclusións da Consellería de Sanidade en base aos mesmos e as medidas oportunas que se precisen en función dos resultados para a mellora da atención das persoas enfermas.

O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, lembrou que esta mesma mañá se presentaron os datos técnicos deste rexistro galego, pero “seguimos a manter a nosa proposta para que a Consellería presente neste parlamento os datos recollidos, a interpretación dos mesmos e a valoración dos posibles novos recursos necesarios para a atención deste grupo de enfermos en función dos resultados”.


NACEU DUNHA INICIATIVA PARLAMENTARIA

Núñez Centeno recordou que o Regaliam nace logo da aprobación no Parlamento o 3 de decembro de 2014 dunha iniciativa do Grupo Popular na que se instaba á Xunta a elaborar un rexistro único de ámbito galego que recollera toda a información sobre morbi-mortalidade en relación co infarto agudo de miocardio. “O principal obxectivo era trasladar á cidadanía unha mensaxe clara e inequívoca de que a atención en toda Galicia é moi boa en caso de infarto agudo de miocadio”, apuntou.

Neste sentido, o portavoz popular subliñou que Galicia “conta cunha atención cardiolóxica no ámbito da cardiopatía isquémica das máis avanzadas de España, destacando a excelente capacitación profesional, unha dotación tecnolóxica axeitada e completa, cunha boa distribución xeográfica, e cunha organización rexionalizada e en rede, coincidindo coas recomendacións das sociedades científicas, entre elas a Sociedade Española de Cardioloxía”.

DATOS OBXECTIVOS E COMPARABLES

Aurelio Núñez manifestou que “será moi importante valorar e comparar no Regaliam as cifras de falecemento en aqueles enfermos de infarto agudo de miocardio que superaron os 120 minutos entre o inicio da clínica e a revascularización, así como valorar as decisións adecuadas para o control da evolución posterior dos enfermos tratados despois deses 120 minutos”.

“A súa supervivencia en anos, a súa calidade de vida ou a presenza de complicacións derivadas do seu proceso inicial de infarto agudo de miocardio son datos importantes a avaliar”, sinalou o portavoz popular.

Núñez Centeno afirmou que “ter un rexistro único e cos mesmos parámetros permitirá dispoñer de datos obxectivos e comparables de todas as áreas de saúde de Galicia para tomar decisións sobre as necesidades reais de recursos humanos e materiais, así como sobre a distribución xeográfica dos mesmos, para unha atención de calidade aos enfermos que sufran un infarto agudo de miocardio en Galicia”.