O PPdeG avoga por “coñecer canto antes toda a verdade” sobre o accidente de Angrois


O PPDEG EXPRESA “O MÁIS PROFUNDO AGARIMO” ÁS FAMILIAS E AMIGOS DAS VÍTIMAS DO ACCIDENTE DE ANGROIS E AVOGA POR “COÑECER CANTO ANTES TODA A VERDADE”

Santiago, 8 de xuño de 2016.- O portavoz de Infraestruturas do Grupo Popular, Jesús Goldar, reiterou hoxe no Parlamento “o máis profundo agarimo aos representantes da Plataforma das vítimas do tren Alvia e a todas as familias e amigos de todas e cada unha das vítimas” e sinalou que “todos os galegos temos o máis grande interese en coñecer canto antes toda a verdade do acontecido naquel triste día para que nunca máis teñamos que sufrir nada semellante”.

Goldar lamentou que o BNG impedira hoxe que o Parlamento galego aprobara solicitar á Comisión Europea que faga público o informe redactado pola Axencia Ferroviaria Europea sobre o accidente de Angrois. Neste sentido, lembrou que a divulgación do informe da Axencia Ferroviaria Europea “debe ser autorizada pola Comisión Europea, que xa comunicou o peche do expediente aberto contra España e a súa intención de non publicar dito informe ata final do presente mes de xuño, para non interferir coa investigación xudicial en curso”.

SEN COMPETENCIAS PARA INVESTIGAR

“En todo caso, a Axencia Ferroviaria Europea xa reiterou en diferentes ocasións que dito informe non aborda a responsabilidade do sinistro, senón a organización das investigacións sobre accidentes ferroviarios”, clarexou Goldar.

Respecto da solicitude de creación dunha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois no Parlamento galego, Jesús Goldar reiterou que “as competencias enmateria de ferrocarrís e transportes terrestres que transcorren polo territorio de máis de unha comunidade autónoma recaen de maneira exclusiva e excluínte no Estado”. “Esa ausencia de competencias inhabilita formal e legalmente calquera comisión de investigación que puidera crear un Parlamento autonómico, que deviría baleira de contido porque nada podería investigar ao impedirllo a Lei”, anotou.

 

Unanimidade no Parlamento para reclamar o remate do novo acceso ao porto de Burela


UNANIMIDADE NO PARLAMENTO DE GALICIA PARA RECLAMAR O REMATE ESTE ANO DA OBRA DO NOVO ACCESO AO PORTO DE BURELA

·    Ademais das melloras evidentes en comunicación, gañarase en seguridade, pois evitará o paso de 146.000 vehículos pesados ao ano polo centro da localidade

·    A concorrencia de dous gobernos populares, en Galicia e en España, permitiu que nos últimos meses a obra acadara o impulso definitivo tras anos de múltiples contratempos

Santiago, 8 de xuño de 2016.- O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou esta mañá por unanimidade a iniciativa impulsada polo Grupo Popular na que se insta á Xunta ao remate, neste ano 2016, da obra do novo acceso ao porto de Burela.

Trátase dunha estrada na que o Goberno galego vén de investir preto de 8 millóns de euros, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, e que ao longo dos seus 1,26 quilómetros enlazará a Avenida da Mariña coa zona portuaria, á altura da nova lonxa.

INFRAESTRUTURA ESTRATÉXICA

O deputado popular Jose Manuel Balseiro agradeceu o apoio acadado e salientou que “todos os grupos parlamentarios coincidiron en considerar esta infraestrutura como estratéxica polo pulo que suporá para as empresas e particulares que operan nunha das dársenas pesqueiras e comerciais máis importantes do Cantábrico”.

“A gran maioría dos transportes que teñen a súa orixe no porto de Burela son de produtos do mar, peixes e mariscos perecedoiros, polo que mellorar os tempos supón gañar en competitividade e capacidade económica”, dixo Balseiro. Neste sentido, apuntou que, “ademais dunha mellor comunicación, toda a localidade gañará en seguridade pois evitará o paso, inevitable e hoxe obrigado, de 146.000 vehículos pesados ao ano polo centro da localidade”.

MÚLTIPLES CONTRATEMPOS

Balseiro tamén quixo poñer en valor o feito de que a concorrencia de dous gobernos populares, en Galicia e en España, permitiu que nos últimos meses a obra acadara o seu impulso definitivo tras anos de múltiples contratempos.

“Xunta e Goberno central foron quen de desbloquear o trazado, concordar o desvío das liñas de FEVE e elaborar un novo proxecto que superase as dificultades técnicas derivadas da complicada orografía e da necesidade de non provocar un enorme impacto visual e paisaxístico”, explicou Balseiro.

O deputado popular fixo tamén un repaso polos incontables contratempos que afectaron a esta obra e que implicaron unha demora enorme desde que fora proxectada. En concreto, lembrou a paralización xudicial dos traballos pola presentación de distintos recursos que tiveron que resolverse ou a aparición de pegadas arqueolóxicas que precisaron dun plan especial de catalogación e intervención.

Balseiro lembrou que cando o Goberno Feijóo recibiu o proxecto a Xustiza tiña determinado que o trazado decidido polo anterior Goberno bipartito non se correspondía co planeamento municipal vixente, “o que obrigou a empezar practicamente de cero, entre outras cousas, para deseñar un trazado soterrado baixo as vías do tren e, nese senso, salientou o esforzo realizado pola Xunta para mellorar todo o proxecto herdado”.

ASPECTOS TÉCNICOS

Finalmente, desde o portavoz popular repasaron algúns dos principais aspectos técnicos desta obra, que implicou a escavación de preto de 179.000 metros cúbicos de terra e o inminente estendido de mestura bituminosa en quente. A actuación tamén incluíu traballos de restauración e acondicionamento paisaxístico, restauración de patrimonio histórico, drenaxe lonxitudinal e transversal e sinalización horizontal e vertical.

O novo viario beneficiará directamente máis de 9.500 veciños do concello de Burela, e a unha poboación aínda maior debido ao emprego que xera o porto e a afluencia turística que esta localidade ten sobre todo no verán.

O Parlamento aproba, a iniciativa do GPP, impulsar a compra pública innovadora


O PARLAMENTO APROBA, A INICIATIVA DO GRUPO POPULAR, INSTAR Á XUNTA A IMPULSAR A COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

·    O obxectivo é promover a mellora dos servizos públicos e exercer un efecto tractor na innovación do tecido empresarial e nos centros de coñecemento galegos

·    Moisés Blanco salientou que “Galicia foi unha das comunidades autónomas pioneiras en incorporar na súa lexislación e normativa medidas de impulso á compra pública Innovadora”

Santiago, 8 de xuño de 2016.- O Parlamento de Galicia aprobou esta mañá a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a impulsar a compra pública innovadora en todas as administracións galegas, como medida para promover a mellora dos servizos públicos e exercer un efecto tractor na innovación do tecido empresarial e nos centros de coñecemento galegos. “Temos que seguir avanzando nunha materia que evoluciona a gran velocidade e conseguir o maior número de fondos posibles, porque se non o facemos nós irán a parar a proxectos doutras autonomías ou estados da Unión Europea”, manifestou o portavoz de Novas Tecnoloxías, Moisés Blanco.

Na súa intervención, Blanco sinalou que a compra pública innovadora “pódese levar a cabo en calquera ámbito ou nivel da administración que desenvolva procesos de contratación, e abrangue desde a actuación máis sinxela ata a utilización de procedementos contractuais máis complexos”.

O portavoz popular salientou que “España é líder en Europa na creación dun ecosistema necesario que favoreza a investigación e a innovación”, e referiuse “ao importante esforzo lexislativo realizado nos últimos anos para facilitar a utilización das compras públicas con solucións innovadoras”. En concreto, citou a inclusión de procedementos de diálogo competitivo na Lei de contratos do sector público e tamén dunha nova modalidade de contrato de colaboración público privada para a compra pública de tecnoloxía innovadora.

“Pero, ademais, Galicia foi unha das comunidades autónomas pioneiras en incorporar na súa lexislación e normativa medidas de impulso á compra pública Innovadora, recollidas no Plan galego de investigación, innovación e crecemento-Plan I2C; na Lei 5/2013, de fomento da investigación e da innovación de Galicia; na Lei 14/2013, de racionalización do sector público autonómico; ou no Plan de mellora da contratación publica 2014-2016”, apuntou.

GALICIA COMO REFERENTE

Moisés Blanco engadiu que “non nos quedamos só na teoría, porque hoxe Galicia constitúe un referente no desenvolvemento de proxectos de compra pública innovadora que conseguiron captar financiamento de fondos Feder e que mesmo, nalgún caso, chegaron a obter o recoñecemento das boas prácticas empregadas”. Neste sentido, citou o Premio estatal á mellor iniciativa innovadora outorgado ao proxecto para implantar un polo tecnolóxico e industrial en Rozas ou o Premio Nacional de Innovación outorgado ao Sergas en 2013.

O portavoz popular considerou “clave a colaboración e o diálogo coas entidades ou organismos públicos que pretendían realizar licitacións mediante procedementos de compra pública innovadora” na consecución de financiamento con fondos Feder. “Froito desta labor, entre 2007 e 2013 conseguiuse cofinanciación para desenvolver proxectos como o Hospital 2050 e InnovaSaúde, do Sergas; LáserPET, da Universidade de Santiago; A-Tempo, da Universidade da Coruña; Táctica, da Universidade de Vigo; ou SmartCity, do Concello de A Coruña; iniciativas que mobilizaron preto de 120 millóns de euros”, dixo.

“Pero, sen lugar a dúbidas, o proxecto estrela que recibiu todos os parabéns e recoñecementos foi a alianza da Xunta con Inaer e Indra para a creación no aeródromo de Rozas dun polo industrial e tecnolóxico de referencia en avións non tripulados para aplicacións civís, unha iniciativa na que a Xunta ampliou a súa aposta inicial de 25 a 40 millóns e se completa con outro de compra pública innovadora no que se investirán 20 millóns en tecnoloxías novas”, indicou. 

Millán Mon pide que Filipinas continúe sus esfuerzos contra la pesca ilegal

Estrasburgo, 8 de junio de 2016.- El eurodiputado popular, Francisco Millán Mon, subrayó la necesidad de que Filipinas continúe sus esfuerzos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; agregando que la Comisión Europea deberá seguir este asunto atentamente.

El político gallego, que participó anoche en un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre la aprobación de un Acuerdo Marco de Partenariado y Cooperación de la Unión Europea con Filipinas, destacó la importancia de los lazos que unen a Filipinas con varios países europeos y la relevancia de este país dentro del ASEAN. 

En esta línea, mencionó que el Acuerdo Marco facilitará la negociación que ya está en marcha del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Filipinas. “Este acuerdo”, dijo, “sustituirá a un instrumento unilateral como el SPG+ concedido a Filipinas en diciembre de 2014.”