O Parlamento galego demanda á Xunta que vele porque o cambio de propiedade do Banco Pastor teña o menor impacto económico e no emprego para Galicia

Santiago, 12 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, a través da que se insta á Xunta para que vele porque o cambio na propiedade no Banco Pastor teña para Galicia o menor impacto posible sobre a concesión de crédito e o emprego, ao tempo que expresa a firme convicción da Cámara de defender diante do Banco de Santander que o Banco Pastor teña a condición xurídica de filial integrada dentro do grupo bancario.
Continue reading

O Grupo Popular defende un debate sereno, serio e responsable sobre a xestación subrogada

Santiago, 12 de xullo de 2017.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, defendeu hoxe no Parlamento galego que o Parlamento europeo faga un estudo e análise da situación actual da diferente normativa dos estados membros sobre a xestación subrogada, co fin de levar a cabo a armonización lexislativa nesta materia dentro do ámbito da Unión Europea. “É preciso que se produza un debate sereno, serio e responsable, e se estuden as implicacións nos dereitos humanos non só das mulleres senón tamén dos menores co fin de evitar o turismo reprodutivo”, manifestou Paula Prado, quen considerou “preciso que se proceda á harmonización lexislativa nesta materia dentro do ámbito da Unión Europea para que o que non se dea nun país se poda dar no do lado”.
Continue reading

O Parlamento demanda aos concellos a devolución aos contribuíntes recadadas a través da plusvalía municipal

Santiago, 12 de xullo de 2017.- O Parlamento galego aprobou hoxe unha proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se demanda aos concellos galegos a habilitación de mecanismos para proceder á devolución aos contribuíntes afectadas das cantidades indebidamente recadadas a través da plusvalía municipal, naquelas situacións de vendas de inmobles con perda nos que a regulación do imposto facía pagar este imposto. Para isto, demándase que esta devolución se realice do xeito máis eficaz posible e mediante procedementos áxiles, co fin de evitar a conflitividade neste ámbito tributario.
Continue reading

O Parlamento galego demanda a mellora da seguridade dos ciclistas nas estradas galegas

Santiago, 12 de xullo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei, impulsada polo Grupo Popular, a través da que se solicitan melloras para a seguridade dos ciclistas nas estradas galegas, a través da reforma do Código Penal para recupera a figura da imprudencia, intensificando o control nos tramos de maior concentración de ciclistas ou mellorando a sinalización que recorde a presenza de ciclistas.
Continue reading