O Parlamento insta á Xunta a avanzar na conservación e difusión da toponimia tradicional galega

Santiago, 5 de decembro de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta de Galicia a avanzar na conservación e difusión da toponimia tradicional galega, nomeadamente a través dos traballos de xeorreferenciación do nomenclator e microtoponimia, así como o desenvolvemento da aplicación colaborativa para a revisión, corrección e actualización do nomenclator de Galicia.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a promover a humanización dos servizos sanitarios

Santiago, 5 de decembro de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a continuar coa transformación dos servizos sanitarios para responder mellor aos requirimentos e expectativas da cidadanía, promovendo a humanización destes servizos nas súas vertentes de capacitación científico-técnica dos profesionais e de aproximación humana ao paciente, digno de respecto e consideración.

Continue reading

O PPdeG salienta a transparencia coa que Medio Rural está a informar sobre a loita contra a praga da couza guatemalteca

Santiago, 5 de decembro de 2017.- O deputado do Grupo Popular Carlos Gómez Salgado salientou hoxe no Parlamento a transparencia coa que a Consellería do Medio Rural está a informar sobre a loita contra a praza da couza guatemalteca. Neste sentido, indicou que, “coa prudencia e cautela que o tema aconsella, mantendo a aplicación das medidas e a garda e vixilancia das mesmas, e sen ser triunfalistas en absoluto, todo apunta a que as medidas adoptadas pola Xunta estanse manifestando eficaces e efectivas na loita contra esta praga”.

Continue reading

Miguel Tellado celebra que a oposición teña as mesmas prioridades en materia de emprego que a Xunta de Galicia

Santiago, 5 de decembro de 2017.- O viceportavoz do Grupo Popular, Miguel Tellado, celebrou hoxe no Parlamento que a oposición asuma as mesmas prioridades que ten a Xunta de Galicia en materia de emprego, ao lembrar que o Goberno galego está a centrar as súas políticas en mellorar as condicións dos traballadores, reducir a fenda salarial por cuestión de xénero ou  incrementar a contratación entre os máis novos, entre outros aspectos.

Continue reading