O Parlamento demanda que a Xunta valore a inclusión do reto demográfico na Estratexia de Investimento Territorial Integral da UE

Santiago, 31 de maio de 2018. O Parlamento aprobou esta mañá, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a considerar, de cara ao período post 2020, unha proposta de aplicación de fondos na Estratexia do Investimento Territorial Integrado da Unión Europea co obxectivo de axudar a reverter a situación de regresión demográfica na que se atopan moitas comarcas galegas.

Continue reading

O Grupo Popular demanda a creación dun rexistro de familias monoparentais

Santiago, 31 de maio de 2018. O deputado do Grupo Popular José González Vázquez demandou hoxe a creación dun rexistro de familias monoparentais para, a partir de aí, desenvolver un programa de axudas específico para estas familias no que se integren e fagan visibles as actuacións e beneficios que existen ou se vaian programar desde os distintos departamentos das administracións públicas”.

Continue reading

O Grupo Popular incide na necesaria e inaprazable revisión do modelo de financiamento local e na reforma da Lei de facendas locais

Santiago, 31 de maio de 2018. A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, incidiu hoxe no Parlamento que “resulta necesario e inaprazable a revisión do modelo de financiamento local e a reforma da Lei de facendas locais, mediante a que se garanta a autonomía e suficiencia financeira dos concellos”. Neste sentido, considerou “importante racionalizar o financiamento local reducindo o  número de liñas de axuda destinadas aos concellos, simplificando as cargas administrativas que leva implícita a súa obtención, atendendo as necesidades reais existentes e reforzando a autonomía local”.

Continue reading