O Parlamento reclama ao Goberno central que inicie de inmediato o plan de rexeneración da ría do Burgo

Santiago, 20 de setembro de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o BNG, unha proposición non de lei a través da que se reclama ao Goberno do Estado que execute, no máis breve prazo de tempo posible, as partidas económicas que aparecen nos orzamentos do Estado do 2018 e que inclúa nos orzamentos  do 2019 o montante económico complementario necesario para executar o calendario de actuacións, con prazos reais, que permitan o inmediato inicio das obras do plan de rexeneración da ría do Burgo e de recuperación dos bancos marisqueiros, así como o seu dragado, tratamento, limpeza de lodos e todas as accións necesarias para o seu saneamento integral.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a defender que a nova normativa de medidas técnicas da pesca da UE se adecúe ás necesidades galegas

Santiago, 20 de setembro de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, a instancias do Grupo Popular, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta á desenvolver unha estratexia de defensa da postura de Galicia, manifestada polo Consello Galego de Pesca, diante do marco decisorio europeo para adecuar ás nosas necesidades a normativa de medidas técnicas aplicables á pesca.
Continue reading

O Parlamento demanda ao Goberno central e Turespaña que restauren o tramo da muralla de Monforte entre a Torre da Homenaxe e a Porta Nova

Santiago, 20 de setembro de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita ao Ministerio de Enerxía e Turismo e a Turespaña que procedan a acometer as obras de recuperación e restauración que resulten procedentes no tramo da muralla de Monforte de Lemos comprendido entre a Torre da Homenaxe e a Porta Nova, dotando para tal efecto unha partida económica específica nos vindeiros orzamentos do Estado.
Continue reading

O Grupo Popular lembra que o Pacto Local asinado polo Goberno bipartito coa Fegamp recollía que os concellos asumían o mantemento dos colexios

Santiago, 19 de setembro de 2018.- O deputado do Grupo Popular Alberto Pazos criticou hoxe que a deputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo “borre episodios da súa vida como responsable de Administración Local e esqueza que no Pacto Local asinado polo Goberno bipartito do que formaba parte xa se recollía que os concellos se farían cargo do custo do mantemento nos centros de ensino, ademais de que o persoal subalterno que presta os seus servizos nos colexios continuaría mantendo a súa relación laboral coa administración local”. 
Continue reading