O PPdeG apoia que a Xunta aprobe un plan plurianual de investigación, localización, exhumación e identificación de vítimas do franquismo

Santiago, 5 de decembro de 2018.- O Grupo Popular apoiou hoxe a aprobación no Pleno do Parlamento dunha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a elaborar e aprobar, coa participación das entidades locais, universidades e asociacións de memoria histórica, un plan plurianual de investigación, localización, exhumación e identificación das vítimas do franquismo que están soterradas en foxas comúns en Galicia.
Continue reading

O Parlamento urxe ao Goberno central a que aprobe a construción das fragatas F-110 antes de que remate este ano

Santiago, 5 de decembro de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou esta mañá a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda que o Goberno central asine a orde de construción das cinco fragatas F-110 da Armada Española no estaleiro de Navantia antes de que remate 2018 e garanta tamén os investimentos tecnolóxicos e das infraestruturas necesarias para promover a conversión desa factoría nun estaleiro 4.0.
Continue reading

O Parlamento aproba a eliminación do voto rogado, defendendo un sistema áxil, seguro e transparente para os residentes no exterior

Santiago, 5 de decembro de 2018. O Parlamento de Galicia aprobou, co único voto en contra do BNG, a proposición non de lei presentada polo Grupo Popular para a supresión do voto rogado para os electores no exterior, solicitando ao Goberno do Estado e tamén aos grupos políticos do Congreso, no marco dos traballos da Subcomisión para a reforma electoral, a modificación da Lei de Réxime Electoral Xeral coa eliminación do rogo do voto combinando todas as posibilidades de participación electoral que sexan posibles e simplificando o procedemento en beneficio da eficiencia e a axilidade.
Continue reading

O Grupo Popular rexeita no Parlamento a intención do Goberno central de establecer peaxes nas autovías

Santiago, 5 de decembro de 2018.- O Grupo Popular apoiou hoxe a aprobación polo Pleno do Parlamento dunha proposición non de lei a través da que se amosa a rotunda oposición á intención do Goberno central de establecer peaxes nas autovías, por consideralo unha medida regresiva, que fixa barreiras económicas no acceso á servizos básicos como son as infraestruturas viarias, pon en risco a seguridade viaria e supón un atranco ao desenvolvemento económico é a cohesión social na Galicia.

Continue reading