O PPdeG demanda que se manteña en Galicia a condición de familia numerosa especial mentres un dos fillos cumpra as condicións de idade, convivencia ou dependencia dos pais

Santiago, 22 de abril de 2019.- O Grupo Popular vén de rexistrar unha proposición non de lei a través da que se solicita á Xunta que se manteña en Galicia a condición de familia numerosa de tipo especial mentres un dos fillos cumpra as condicións de idade, convivencia e dependencia dos pais que esixe a lei de protección ás familias, na liña das últimas sentenzas xudiciais e de acordo á recomendación do Defensor del Pueblo.
Continue reading