O PPdeG salienta que o arquivo do caso da hepatite C recoñece que a actuación do Sergas respondeu unicamente a criterios dos especialistas e totalmente allea a intereses económicos

Santiago, 27 de novembro de 2019.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, salientou esta tarde que o auto do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago que arquiva o caso da hepatite C “recoñece a correcta actuación desenvolvida polos cargos do Sergas, que respondeu unicamente a criterios dos especialistas médicos e totalmente allea a intereses económicos, como denunciaron ata a saciedade os grupos da oposición e organizacións interesadas”.

Continue reading

O Parlamento demanda ao Goberno de España un cambio lexislativo que considere prioritaria a defensa da muller deportista no embarazo

Santiago, 27 de novembro de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o Grupo Mixto, a través da que se insta á Xunta a realizar unha campaña de concienciación entre as federacións deportivas galegas co obxectivo de que inclúan comportamentos discriminatorios como as cláusulas antiembarazo como censurables nos seus códigos de boas prácticas, dentro do seu réxime de financiamento e relacións de partenariado, patrocinio e esponsor. A través desta campaña tamén se poñerá en valor o dobre esforzo realizado polas mulleres deportistas que deciden ser nais ao longo da súa carreira deportiva, conseguindo así un maior apoio dos patrocinadores e esponsors.

Continue reading

O PPdeG demanda acordos entre a Xunta e deputacións para prestar o servizo de extinción de incendios e salvamento nas zonas de sombra

Santiago, 27 de novembro de 2019.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o BNG, unha proposición non de lei a través da que se demanda á Xunta que desenvolva a Lei de emerxencias en todas aquelas cuestións pendentes de planificación e desenvolvemento normativo, estudando e acordando solucións con outras administracións públicas para prestar con garantías o servizo de extinción de incendios e salvamento nas zonas de sombra nas que os tempos de resposta superen os 20 minutos.

Continue reading