O Parlamento pide ao Goberno de España que garanta a protección dos orfos e orfas por violencia de xénero

Santiago, 25 de novembro de 2020.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade, a instancias do Grupo Popular, unha proposición non de lei a través da que se demanda ao Goberno de España que realice de forma urxente as modificacións lexislativas necesarias para garantir a protección dos orfos e orfas por violencia de xénero naquelas situacións que, após a aplicación da Lei 3/2019, quedan sen contemplar. Así mesmo, pídese á Xunta que reforce as axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero co obxecto de garantir que o feito causante supoña un menor prexuízo económico para os fillos e fillas orfos.

Continue reading

O Parlamento galego demanda un reparto dos fondos europeos baseado na transparencia e na obxectividade

Santiago, 25 de novembro de 2020.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, co único voto a favor do Grupo Popular, unha proposición non de lei a través da que se demanda ao Goberno central que estableza un sistema de reparto dos fondos europeos baseado na transparencia e na obxectividade, que teña en conta os principios de subsidiariedade e goberno multinivel; de concorrencia competitiva; e de cohesión social e territorial.

Continue reading

O Parlamento demanda ampliar a rede de CIMs en Galicia e reforzar a atención ás mulleres vítimas de violencia de machista do rural

Santiago, 25 de novembro de 2020.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei, transaccionada entre os tres grupos parlamentarios, a través da que se demanda ampliar a rede de centros de información ás mulleres, reforzar as medidas dirixidas á atención ás mulleres vítimas de violencia machista que viven no rural e incrementar a colaboración coa Rede Galega contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual.

Continue reading