O Grupo Popular rexistra a proposición de lei de recuperación da terra agraria de Galicia para a súa tramitación no Parlamento galego

Santiago, 11 de xaneiro de 2021.- O Grupo Popular rexistrou esta mañá no Parlamento de Galicia a proposición de lei de recuperación da terra agraria, un texto que recolle o marco xeral para a xestión da terra agroforestal, a súa ordenación de usos e o fomento da súa recuperación, co fin de poñer a producir as terras arestora abandonadas e infrautilizadas e de aportarlle base territorial suficiente a aquelas explotacións existentes que a precisan.

Continue reading