O Grupo Popular incorpora axudas para a compra de vivenda polos mozos nas súas emendas ás leis de orzamentos e de medidas para 2022

Santiago, 18 de novembro de 2021.- O Grupo Popular incorpora nas súas emendas ao proxecto de orzamentos da Xunta para 2022 e ao proxecto de Lei de medidas fiscais e administrativas unha liña de axudas para a adquisición de vivendas por parte da xuventude e posibilitar unha actualización dos contratos de obras públicas para paliar o impacto da falta de abastecemento e incremento do prezo dos materiais.

Continue reading