O Parlamento galego solicita modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar

Santiago, 9 de marzo de 2022.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a adoptar as medidas necesarias para modernizar e humanizar os puntos de encontro familiar que actualmente se atopan en funcionamento en Galicia, tal e como está previsto facer nos centros de nova creación. Así mesmo, solicítase un protocolo que permita a valoración de risco nestes puntos de encontro fronte a situacións de violencia machista, así como deseñar canles de comunicación e colaboración interinstitucionais que garantan a protección das e dos menores e das súas nais, co obxectivo de unificar e harmonizar os criterios de intervención.

Continue reading

O Parlamento de Galicia demanda a ampliación dos programas e axudas destinados á inclusión sociolaboral das mulleres máis vulnerables

Santiago, 9 de marzo de 2022.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta a promover o mantemento e ampliación dos programas e axudas destinados á inclusión sociolaboral das mulleres máis vulnerables; consolidar os recursos para mulleres con discapacidade; reforzar a perspectiva de xénero no ámbito medioambiental; apoiar a promoción profesional das mulleres no ámbito cultural e a visibilización da súa produción artística; fomentar as boas prácticas e implicación dos medios de comunicación para promover a igualdade; a concienciación da sociedade en torno á igualdade; así como consolidar e impulsar a igualdade no ámbito deportivo.

Continue reading