O Parlamento de Galicia expresa o seu firme compromiso na defensa da Constitución e da independencia do Poder Xudicial

O Pleno do Parlamento de Galicia expresou hoxe, a proposta do Grupo Popular pero co voto en contra do BNG e a abstención do PSdeG, o seu firme compromiso na defensa da Constitución de 1978 e dos valores democráticos que se ven reflectidos no seu artigo 1º, onde define a España como un Estado social e democrático de Dereito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político; así como na defensa da independencia do Poder Xudicial, o cal non pode ser usado como elemento de negociación mediante cesións esixidas por partidos independentistas para garantir a continuidade dun Goberno.

Continue reading