O GPP pedirá no pleno que as axudas para incorporar mozos ao rural tributen nun período mínimo de cinco anos ou a través da entidade na que participen

Santiago, 2 de maio de 2017.- O Grupo Popular defenderá no Pleno da vindeira semana que o Ministerio de Facenda fixe un período mínimo de cinco anos de imputación no imposto da renda para as subvencións por incorporación de mozos ao rural galego ou se esa incorporación se fai mediante a súa participación en entidades, a axuda percibida se impute na imposición desta entidade. Así mesmo, os deputados populares instarán á Xunta a planificar actuacións que favorezan o impulso dun Hub de gas natural licuado en Galicia.

Seguir leyendo

O Parlamento insta á Xunta a continuar coa elaboración periódica de información socioeconómica do sector pesqueiro

Santiago, 28 de abril de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, a iniciativa do Grupo Popular, unha proposición non de lei a través da que se insta á Xunta a continuar coa elaboración periódica de información socioeconómica do sector pesqueiro, concretamente das táboas Input-Output da pesca galega e das enquisas Ocupesca, ferramentas sumamente válidas de cara a achegalas aos marcos decisorios europeos e estatal e que permitan tomar decisións máis xustas e equilibradas en materia de política pesqueira.

Seguir leyendo

O Parlamento solicita que se corrixa a dobre sanción aos buques europeos recollida no regulamento comunitario sobre o control de flotas

Santiago, 28 de abril de 2017.- A Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei, a iniciativa do Grupo Popular, a través da que se solicita ao Goberno central para que demande das instancias europeas a flexibilización da norma de control de flotas no exterior, de maneira que nos trílogos se reconsidere e se corrixa a dobre sanción que poden padecer os buques europeos en caso de cometer faltas na súa actividade pesqueira.

Seguir leyendo