Paula Prado critica a “dobre covardía” de En Marea e demanda a Luis Villares que se pronuncie sobre se respalda a actuación de Paula Quinteiro ou pide a súa dimisión

Santiago, 22 de marzo de 2018.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, criticou hoxe a “dobre covardía” de En Marea en relación coa situación que vive a deputada Paula Quinteiro: “dunha parte, negándose a dimitir, a pesar do clamor dos seus compañeiros que lle piden que deixe o Parlamento; e doutra parte, a do portavoz do grupo parlamentario, Luis Villares, que non se pronuncia sobre se respalda a actuación da deputada ou lle pide a súa dimisión”.

Continue reading

O GPP avoga porque a tramitación do novo Plan Forestal se faga no seo da Comisión de Estudo creada ao efecto no Parlamento

Santiago, 21 de marzo de 2018.- O portavoz do Medio Rural do Grupo Popular, José González Vázquez, defendeu hoxe que a tramitación parlamentaria do novo Plan Forestal se faga no seo da Comisión de Estudio creada ao efecto e de acordo co seu plan de traballo. “Nese marco é onde, coas aportacións de todos os grupos parlamentarios e dos comparecentes, poderemos configurar un acordo de pais para acadar un modelo de monte multifuncional, vivo, sustentable e que proporcione rendibilidade económica aos seus propietarios, e tamén rendibilidade o conxunto da cidadanía galega”, apuntou.

Continue reading

O GPP pide deixar traballar á Comisión de expertos para que elabore o estudo sobre a incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio público

Santiago, 21 de marzo de 2018.- A deputada do  Grupo Popular María Antón Vilasánchez avogou hoxe no Parlamento por “deixar traballar á Comisión de expertos para elaborar un estudo xurídico co obxectivo de incorporar ao patrimonio público a propiedade do Pazo de Meirás, respectando os seus tempos, facilitando a súa labor e apoiando as súas conclusións por parte de todos os membros da Cámara galega”.

Continue reading

O PPdeG salienta a estratexia que segue a Xunta para mellorar as infraestruturas viarias entre Ferrol e Ribadeo

Santiago, 21 de marzo de 2018.- O portavoz de Infraestruturas do Grupo Popular, Martín Fernández Prado, asegurou hoxe que a Xunta “xa ten en marcha unha estratexia a curto, medio e longo prazo para a mellora das infraestruturas viarias entre Ferrol e Ribadeo, coordinada e falada cos concellos e a cidadanía”. Neste sentido, criticou que a iniciativa defendida polos socialistas hoxe no Parlamento “vai en contra das peticións dos propios concellos, incluso os que gobernan vostedes”.

Continue reading

O Parlamento demanda que os concellos devolvan a plusvalía municipal indebidamente cobrada aos máis de 20.000 galegos afectados

Santiago, 21 de marzo de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe, a instancias do Grupo Popular, unha proposición non de lei a través da que se demanda ao Goberno central que permita os concellos utilizar os remanentes de tesourería positivos para a devolución do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, coñecido como plusvalía municipal, indebidamente cobrado a máis de 20.000 galegos. “Desde o PPdeG defenderemos sempre a correcta aplicación da normativa tributaria, tamén naqueles casos nos que quen debe devolver o indebidamente cobrado é o ente recadador, neste caso os concellos”, indicou o portavoz de Facenda, José González Vázquez.

Continue reading

O Parlamento galego solicita aos grupos das Cortes Xerais que faciliten a tramitación e aprobación dos orzamentos do Estado para 2018

Santiago, 21 de marzo de 2018.- O Parlamento galego aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se solicita aos grupos parlamentarios nas Cortes Xerais para que contribúan a facilitar a tramitación, o debate e a aprobación en prazo dos orzamentos xerais do Estado para 2018. O portavoz popular, Pedro Puy, afirmou que “sería positivo que se aprobaran as contas xerais para a estabilidade política, beneficiaría a Galicia e por razóns democráticas”.

Continue reading