O Parlamento demanda á Xunta que impulse e financie un plan de actuación de xestión da biomasa nas proximidades de vivendas e núcleos de poboación

Santiago, 20 de abril de 2018.- O Parlamento galego aprobou hoxe, logo dun acordo entre o Grupo Popular e o BNG, a través da que se demanda á Xunta que impulse e financie maioritariamente un plan de actuación de xestión da biomasa en faixas secundarias, é dicir, nas proximidades das vivendas e núcleos de poboación. Neste sentido, neste plan priorizarase que os propietarios realicen a limpeza dos montes sen que o seu coste exceda do que se estima un prezo xusto e se incidirá nas parroquias de alta actividade incendiaria.

Continue reading

Medio Rural comparecerá no Parlamento para informar sobre a situación actual da praga da couza guatemalteca da pataca

Santiago, 20 de abril de 2018.- A directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, comparecerá no Parlamento galego para informar sobre a situación relacionada coa couza guatemalteca da pataca, logo de que esta mañá rexistrara unha solicitude de comparecencia a petición propia e de que na Comisión 7ª tamén se aprobara por unanimidade que a Xunta informe sobre o avance desta praga e as medidas que se van tomar a fin de erradicala.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a desenvolver a figura das agrupacións de defensa contra os incendios forestais

Santiago, 20 de abril de 2018.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta á Xunta de Galicia a desenvolver a figura das agrupacións de defensa contra os incendios contempladas na normativa de incendios forestais. “A loita contra os incendios require da colaboración cidadá, sobre todo se temos en conta que tres de cada catro lumes teñen carácter intencionado”, manifestou o portavoz de Montes, Silvestre José Balseiros.

Continue reading

O GPP avanza que as obras de restauración do Pazo do Bispo en Ourense poderían comezar no outono

Santiago, 19 de abril de 2018.- O portavoz de Cultura do Grupo Popular, César Fernández Gil, avanzou hoxe a previsión de que as obras de rehabilitación do Pazo do Bispo en Ourense poidan iniciarse no outono do presente ano. “Para isto, é necesario que o Goberno central aprobe os orzamentos do Estado, polo que demandamos ao Partido Socialista o seu apoio para sacar adiante as contas e se poidan executar estas obras”, manifestou.

Continue reading

María Antón Vilasánchez critica que En Marea rexeite un acordo para solicitar a delimitación da Vía da Prata ao seu paso polos barrios de Canedo e Beiro en Ourense

Santiago, 19 de abril de 2018.- A deputada do Grupo Popular María Antón lamentou hoxe a negativa de En Marea para chegar a un acordo no Parlamento e demandar que a Xunta realice un estudo histórico previo á delimitación para a inclusión da variante da Vía da Prata-Camiño do Sueste ou Camiño Mozárabe que discorre polos barrios de Canedo e Beiro en Ourense. Deste xeito, estas zonas poderán acceder ás axudas do Programa de rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago habilitadas dentro do Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.

Continue reading