O Parlamento galego esixe a Renfe que mellore as conexións ferroviarias entre Galicia e Barcelona

Santiago, 21 de novembro de 2019.- O Parlamento galego aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda ao Goberno central para que esixa a Renfe que desista de implantar calquera modificación que represente un incremento no tempo da viaxe ou unha diminución do confort dos viaxeiros no tren nocturno que une Galicia con Barcelona, ao tempo que leve a cabo actuacións de mellora nas conexións entre Galicia e Barcelona, tanto nas frecuencias como na duración da viaxe e no confort dos viaxeiros.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que o proxecto de lei de garantía de abastecemento de auga persegue que as fugas sexan inferiores ao 20%

Santiago, 21 de novembro de 2019.- O portavoz de Medio Ambiente do Grupo Popular, Gonzalo Trenor, afirmou hoxe que o proxecto de Lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, cuxo ditame foi aprobado hoxe na Comisión 2ª e queda pendente da súa aprobación definitiva en Pleno, obriga á realización de auditorías e plans de actuación sobre as perdas nas redes de abastecemento, co obxectivo de que as fugas se sitúen por baixo do 20 por cento, fronte ao 40 por cento que se estiman na actualidade.

Continue reading

O PPdeG afirma que a Xunta traballa no novo decreto que regulará o acceso directo a vivendas de promoción publica de persoas con discapacidade

Santiago, 21 de novembro de 2019.- O portavoz de Vivenda do Grupo Popular, Jaime Castiñeira, avanzou hoxe que a Xunta está a tramitar o decreto que regulará a posibilidade de acceso directo ás vivendas de promoción pública de persoas con discapacidade física ou intelectual que, por resolución xudicial, non teñen plena capacidade de obrar.

Continue reading

O PPdeG defende, para paliar a falta de profesionais sanitarios, eliminar a taxa de reposición e modificar o decreto de formación de especialistas

Santiago, 20 de novembro de 2019.- O portavoz de Sanidade do Grupo Popular, Aurelio Núñez Centeno, afirmou hoxe no Parlamento que no PPdeG “estamos a favor de calquera medida que poida paliar a difícil situación da falta de profesionais nalgunhas áreas sanitarias” e considerou “solucións reais a eliminación da taxa de reposición, a homologación de profesionais médicos extracomunitarios ou a modificación do decreto de formación de especialistas, medidas que foron postas enriba da mesa no Consello Interterritorial pero foron esquecidas polo Goberno socialista”.

Continue reading

O PPdeG apoia no Parlamento que se reconsidere a participación de deportistas en competicións feitas en países que vulneren os dereitos fundamentais da súa cidadanía

Santiago, 20 de novembro de 2019.- O Parlamento galego aprobou hoxe, logo do apoio do Grupo Popular, solicitar ao Goberno central traballe para acadar un consenso internacional para a reconsideración da participación de mulleres e homes deportistas en competicións deportivas organizadas por países nos que se vulneran os dereitos fundamentais da súa cidadanía, especialmente os das mulleres, eliminando así toda discriminación por razón de sexo nos países acolledores de eventos deportivos.

Continue reading

O Parlamento demanda ao Goberno central que axilice as xestións ante a UE para obter os fondos comunitarias para a dragaxe da ría do Burgo

Santiago, 20 de novembro de 2019 .- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se demanda ao Goberno central que axilice as xestións necesarias ante a Unión Europea para a obtención de fondos comunitarios para execución do proxecto de dragaxe da ría do Burgo en A Coruña, ao tempo que dote de orzamento suficiente para esta actuación de rexeneración do litoral de competencia estatal, establecendo un cronograma completo con prazos de execución e previsións realistas.

Continue reading

O Grupo Popular afirma que a Xunta busca “solucións e impactos positivos para o sector naval galego e, máis en concreto, para o estaleiro Barreras”

Santiago, 19 de novembro de 2019.- A deputada do Grupo Popular Teresa Egerique afirmou hoxe no Parlamento que o Goberno galego “está a buscar solucións e impactos positivos con accións para o sector naval galego, e máis en concreto para o estaleiro Barreras”, polo que considerou “un despropósito que os socialistas pidan informes agoreiros que pouco aportarían aos milleiros de familias que viven deste sector”.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que a acción de goberno da Xunta coincide plenamente coa Unesco en materia de educación para a sexualidade

Santiago, 19 de novembro de 2019 .- A portavoz de Educación do Grupo Popular, María Antón Vilasánchez, afirmou hoxe no Pleno do Parlamento que “a acción de goberno da Xunta coincide plenamente co espírito das orientacións da Unesco en materia de educación en sexualidade e este enfoque integral leva practicándose en Galicia desde hai anos”.

Continue reading