O Grupo Popular defende a planta de biocombustibles en As Pontes cun investimento de 30 millóns de euros

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O deputado do Grupo Popular Diego Calvo acusou hoxe ao BNG de “fomentar e aplaudir” o peche da central térmica de Endesa, en As Pontes, para reclamar agora solucións á Xunta de Galicia en algo que nada ten que ver coas súas competencias e que suporía unha carga económica para os galegos en cuestións que debe asumir o Goberno Central.

Continue reading

O Grupo Popular afirma que a Xunta xa traballa na modificación da Lei de inclusión para adaptar a Risga ao IMV

Santiago, 13 de xullo de 2021.- A deputada do Grupo Popular Elena Suárez afirmou hoxe no Pleno que o Goberno galego “xa está a traballar na modificación da Lei de inclusión social para adaptar a renda de inserción social de Galicia (Risga) ao novo contexto xurdido coa posta en marcha do ingreso mínimo vital (IMV) co obxectivo principal de que a tramitación destas axudas sexa o máis rápido e áxil posible”.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que Galicia sexa unha das primeiras comunidades en recoñecer a violencia vicaria como violencia de xénero

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O Parlamento galego aprobou hoxe a proposición de lei a través da que se inclúe a violencia vicaria como unha forma máis de violencia de xénero. “Galicia, unha vez máis, está sendo das primeiras comunidades en lexislar sobre a violencia vicaria, aínda que estas mulleres e cativos vítimas xa levan sendo recoñecidos e beneficiarios das axudas e servizos da Xunta desde o ano 2015”, salientou a viceportavoz popular, Paula Prado.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que Galicia sexa a primeira comunidade autónoma que establece factores correctores nas axudas no ámbito da investigación

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe a proposición de lei para garantir a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación, coa que Galicia “será a primeira comunidade autónoma que garanta por lei que nas convocatorias de axudas no ámbito da investigación se estableza un factor corrector que permita compensar os períodos de inactividade investigadora e garantir a igualdade de oportunidades”, salientou a viceportavoz popular, Paula Prado.

Continue reading

O Parlamento galego aproba o ditame da Comisión de Reactivación, cun fondo de 115 millóns de euros e 506 medidas de actuación

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O Pleno do Parlamento galego aprobou hoxe o ditame da Comisión de estudo para a reactivación económica, social e cultural de Galicia ante a crise da Covid-19, que inclúe a distribución dun fondo de consenso de 115 millóns de euros e 506 medidas de actuación que poñen as bases para “a recuperación da pandemia e crear emprego de calidade para os mozos”, manifestou o portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy.

Continue reading

O Grupo Popular afirma que a universidade privada é “unha nova oportunidade que non lle vai custar un só euro á universidade pública”

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O Pleno do Parlamento galego aprobou hoxe o proxecto de Lei de recoñecemento da universidade privada Universidad Intercontinental de la Empresa, “unha nova oportunidade para Galicia que non lle vai custar un só euro ao sistema público universitario de Galicia”, manifestou o portavoz de Educación, Ovidio Rodeiro.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que o Consello de Contas “verifica que a información rendida pola Xunta é completa e imaxe fiel do patrimonio”

Santiago, 13 de xullo de 2021.- O Pleno do Parlamento galego aprobou hoxe os informes de fiscalización do sector público de Galicia contidos na memoria de actividades do Consello de Contas de 2019, “no que se verifica que a información rendida pola Xunta é completa, reflicten a imaxe fiel do patrimonio e ofrece a información necesaria para interpretar a situación financeira da Administración”, sinalou o deputado do Grupo Popular José Manuel Rey.

Continue reading

O Grupo Popular salienta que o Valedor do Pobo “se perciba como un ente que axuda á Administración a prestar mellores servizos”

Santiago, 13 de xullo de 2021.- A viceportavoz do Grupo Popular, Paula Prado, salientou hoxe no Pleno do Parlamento, no debate para a aprobación do informe anual do Valedor do Pobo correspondente a 2019, que neste documento “se intúe unha moi boa colaboración das consellerías e da Administración autonómica coa institución, o que amosa que a Valeduría non se percibe como un ente inquisidor, senón como un ente colaborativo que axuda á Administración a prestar mellores servizos á cidadanía”.

Continue reading

Pedro Puy incide na máxima predisposición ao diálogo do Grupo Popular para elaborar o ditame da Comisión de reactivación

Santiago, 12 de xullo de 2021.- O portavoz do Grupo Popular, Pedro Puy, reiterou hoxe que “mantemos a nosa máxima predisposición ao diálogo” cos grupos da oposición na elaboración do ditame da Comisión de estudo para a reactivación económica, social e cultural de Galicia, que mañá se aprobará no Pleno do Parlamento galego. Así mesmo, avogou porque o novo Goberno central “permita mellorar a interlocución e o diálogo con Galicia para poder avanzar na axenda de asuntos pendentes co Estado”.

Continue reading