Inscrición de elector / Inscripción de elector

O martes 1 de xuño, a Xunta Directiva de Galicia aprobou a convocatoria do XVII Congreso Ordinario do PPdeG

Recordamos que para:

  • ser elector ou candidato nas eleccións a compromisarios
  • e votar aos candidatos a Presidente Autonómico,

é necesario INCRIBIRSE e estar ao corrente do pago das cotas.

Podes facernos chegar a túa inscrición a través destas 3 opcións:

1) Formulario web (opción preferente):

{ BreezingForms : xviicongreso_inscricion_elector }

A efectos do cumprimento da normativa de protección de datos infórmaselle de que os datos que nos facilite terán a finalidade de xestión da súa ficha de afiliado con actualizacion dos seus datos na mesma, que serán conservados durante a duración da relación establecida coa entidade ou ata que exerza os seus dereitos de cancelación ou suspensión.

O partido garante o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación ou suspensión, limitación do seus tratamento, a opñerse ao tratamento e Dereito á Portabilidade polo envío dun correo electrónico a atencion2@pp.es Mais información en http://www.ppdegalicia.com/gl/politica-de-privacidade

 

2) Tamén podes cubrir o seguinte formulario e envialo por correo electrónico á correspondente sede provincial

Descarga aquí o formulario

3) Ou entregalo en persoa na sede provincial respectiva.

Para aclarar calquera dúbida, pode enviarnos un correo as anteriores direccións ou chamar a sede autonómica ou provincial respectiva.

DOCUMENTOS:

  • Formulario de inscrición como elector/a
  • Regulamento do XVII Congreso ordinario do PPdeG
  • Folla de apoio a precandidato/a
  • Cronograma do XVII ordinario do Congreso do PPdeG
  • Acordos adoptados na Xunta Directiva do PPdeG

O PPdeG propón incluír como violencia vicaria aquela realizada a calquera persoa estreitamente unida á vítima para causarlle dano psicolóxico

Santiago, 31 de maio de 2021.- O Grupo Popular vén de presentar emendas á proposición de lei de reforma da Lei galega 11/2007 para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero a través das que se solicita a inclusión, dentro do concepto de violencia vicaria e ademais da entendida como o homicidio ou asasinato das ou dos fillos ou fillas da muller, das accións levadas a cabo contra calquera outra persoa estreitamente unida á vítima coa finalidade de causarlle maior dano psicolóxico, por parte de quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen mantivo con ela unha relación análoga de afectividade, aínda sen convivencia.

Continue reading