O GPP rexistra a súa proposta de plan de traballo da Comisión de investigación das caixas galegas coa solicitude de 10 novos documentos

Santiago, 17 de marzo de 2017.- O Grupo Popular rexistrou esta tarde a súa proposta de Plan de Traballo para a Comisión de investigación das antigas caixas galegas, co obxectivo de rematar os traballos realizados durante a pasada IX lexislatura. Ademais de solicitar á Administración do Parlamento galego a posta a disposición dos membros da Comisión de toda a documentación reunida e as transcricións literais das 46 comparecencias realizadas na anterior lexislatura, o  Grupo Popular solicita a incorporación de 10 documentos novos co obxectivo de proceder á elaboración da proposta de ditame da ponencia.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a avanzar na implantación de medidas de eficiencia enerxética nos edificios administrativos e xudiciais

Santiago, 17 de marzo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou esta mañá por unanimidade unha proposición non de lei, a iniciativa do Grupo Popular, a través da que se insta á Xunta de Galicia a continuar avanzando na implantación de medidas de eficiencia enerxética nos edificios administrativos e xudiciais, co fin de reducir o consumo enerxético, minimizar a emisión de gases de efecto invernadoiro e acadar o mellor aproveitamento posible das enerxías renovables, redundando todo elo nunha mellora da sostibilidade ambiental destes inmobles. Ademais, a Xunta deberá remitir ao Parlamento os resultados anuais do sistema de seguimento e avaliación da súa Estratexia de aforro e eficiencia enerxética.

Continue reading

O Parlamento insta á Xunta a dotar de servizos de banda larga ultrarrápida a autónomos e empresas illadas do rural

Santiago, 16 de marzo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe unha proposición non de lei, a iniciativa do Grupo Popular, a través da que se insta á Xunta á posta en marcha de actuacións que permitan dotar de servizos de banda larga ultrarrápida a aqueles autónomos e empresas illadas situadas no rural que se atopan en situación de desigualdade dixital fronte ás empresas das zonas máis urbanas.

Continue reading

O Grupo Popular apoia fomentar e protexer a competitividade do comercio de proximidade

Santiago, 16 de marzo de 2017.- O Grupo Popular apoiou esta tarde no Parlamento galego a aprobación dunha proposición non de lei dirixida a fomentar e protexer, dunha forma eficaz e duradeira, a competitividade do comercio de proximidade e, en especial, dos mercados e prazas de abastos de Galicia, de modo que sexan, non só canles da comercialización dos produtos locais e do país, senón tamén, beneficiarios das iniciativas que se desenvolvan neste sentido.

Continue reading

O Parlamento demanda o deseño e reforzo da formación específica dos gandeiros que desexen facer recría nas explotacións

Santiago, 16 de marzo de 2017.- O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade unha proposición non de lei, logo dunha transacción entre o Grupo Popular e o BNG, a través da que se insta á Xunta a deseñar e reforzar a formación específica para os gandeiros e gandeiras, así como o persoal asalariado que desexen facer a recría nas súas explotacións.

Continue reading